Як правильно звільнити працівника

В одному американскому серіалі мені дуже сподобалась фраза, якою молодий адвокат представлявся глядачу: «мене звати Джон і я працюю в адвокатській конторі «Юніссап» і якщо ви не керівник великої корпорації, яка судиться з «маленькою » людиною, ви навряд чи чули про нас».

Нещодавно один мій приятель став таким керівником великої фірми… що судиться зі своїм працівником за незаконне звільнення. І виявилося, що «грамотно» звільняти в Україні досі не вміють.

Тому ця стаття буде присвячена темі, знання якої вам будуть необхідній для того, щоб вам не довелося судитися зі своїми колишніми працівниками, повернення яких ви не бажаєте.

Роботодавець може мати повне моральне право звільнити працівника, котрий не виконує трудових обов’язків, конфліктує в колективі або просто займає місце, на яке є краща кандидатура, питання в тому, як зробити це відповідно до закону.

Перш за все треба знати, які козирні карти розігруються в «гравців»: роботодавця і працівника.

Працівник для захисту своїх прав може використовувати:

1. визнання недійсними умов колективних договорів і договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно із законодавством про працю;

2. поновлення на попередньому місці роботи незаконно звільнених або переведених на інше місце роботи працівників;

3. зміна формулювання причин звільнення;

4. допуск до роботи незаконно відсторонених від неї працівників;

5. стягнення на користь працівників невиплачених їм підприємством сум заробітної плати та інших належних сум без обмеження будь-яким строком.

Роботодавець в свою чергу має право використовувати:

1. зворотне стягнення надмірних виплат працівникові у результаті зловживань з його боку;

2. звільнення працівників за ініціативою адміністрації;

3. скорочення або звільнення працівників;

4. локаут, тобто тимчасове закриття підприємства власником під приводом економічних труднощів у відповідь на страйк працівників.

Розглянемо, що за законодавством є підставою для припинення трудового договору. Ст. 36 КЗпПУ встановлює наступні підстави:

І. Розірвання трудового договору:

а) з ініціативи працівника (ст.ст. 38, 39 КЗпП).

Працівник може розірвати трудовий договір, укладений на невизначений термін, попередивши про це підприємство письмово за 2 тижні або в інший, вказаний працівником в заяві день, якщо:

1) працівник не може продовжувати роботу з поважних причин (наприклад, переїзд на нове місце проживання, переведення чоловіка (дружини) на роботу в іншу місцевість тощо);

2) підприємство не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору.

б) з ініціативи підприємства, у випадку:

1) зміни в організації виробництва і праці, в т.ч. ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників.

Важливо:Варто зазначити, що про наступне звільнення адміністрація підприємства повинна персонально попередити працівників не пізніше, ніж за 2 місяці;

2) виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи.

Важливо:Підставою для розірвання трудового договору є саме виявлена невідповідність, наприклад неякісне виконання робіт, неналежне виконання робіт з причини недостатньої кваліфікації.

Важливо:Звільнення працівника допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.

Важливо:Якщо працівник був прийнятий на роботу, але не мав документа про освіту (досвіду трудової діяльності), у подальшому він не може бути звільнений лише з причини відсутності таких документів (досвіду), бо про таку невідповідність працівника адміністрації підприємства було відомо до прийому його на роботу;

3) систематичного невиконання працівником, без поважних причин, обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення.

Важливо: звільнення може бути здійснено, якщо після накладення дисциплінарного стягнення не пройшов 1 рік;

4) прогулу (в т.ч. відсутності на роботі більше 3 годин протягом робочого дня) без поважних причин;

5) неявки на роботу протягом більш як 4 місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (до уваги не береться відпустка по вагітності і пологах), якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посади) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

6) появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

7) вчинення за місцем роботи розкрадання (в т.ч. дрібного) майна підприємства, у випадку винесення судом звинувачувального вироку чи постанови органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення;

разового грубого порушення трудових обов’язків керівником підприємства (відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером та його заступниками.

Важливо: в законодавстві чітко не визначено, яке саме порушення трудових обов’язків є грубим - це визначається окремо в кожному конкретному випадку.

Важливо: грубим можна вважати порушення, що призвело до значних збитків підприємства, скасування ліцензій тощо;

9) дій працівника (який безпосередньо займається обліком грошових (товарних) цінностей), якщо ці дії дають підстави для недовіри до нього з боку підприємства, так як становлять для підприємства ризик втрати грошових (товарних) цінностей;

10) вчинення працівником, який виконує виховні функції аморального вчинку, не сумісного з процесом виховання. Питання аморальності вчинку вирішується в кожному конкретному випадку роботодавцем, а у разі виникнення спору, - судом.

Основні помилки при звільненні роботодавець допускає при самому процесі звільнення.

Ось як це треба робити:

Адміністрація підприємства зобов’язана в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку, відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Мінпраці України, Мінюсту України та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58.

Важливо: уникайте в заяві про звільнення формулювань на кшталт «прошу звільнити мене за згодою сторін з 21 липня 2012 року». Тому що тоді не зрозуміло який день е останнім робочим 21 чи 22 число. Краще : « прошу звільнити мене 21 липня 2012року». В такому випадку працівник буде знати, що 21 число і є днем його звільнення. Чому це так важливо? Тому, що днем звільнення вважається останній день роботи (п. 2.26 Інструкції), а не наступний день. При затримці видачі трудової книжки з вини адміністрації підприємства працівникові сплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу. Днем звільнення в такому разі вважається день видачі трудової книжки. Про новий день звільнення видається наказ і вноситься запис до трудової книжки працівника. Раніше внесений запис про день звільнення визнається недійсним.

Якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то адміністрація підприємства в цей день повинна надіслати працівнику поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки.

Важливо: Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається тільки за письмовою згодою працівника.

У разі звільнення працівника з ініціативи адміністрації, йому надається копія наказу про звільнення з роботи. В інших випадках - копія наказу видається на вимогу працівника. Крім видачі трудової книжки, адміністрація підприємства зобов’язана розрахуватися з працівником, що звільняється. Розрахунки проводяться в день звільнення.

Якщо працівник в день звільнення не працював, то кошти повинні бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. В разі суперечки про розмір сум, належних працівникові при звільненні, адміністрація підприємства зобов’язана, у крайньому разі, виплати неоспорювану нею суму.

13.02.13 07:49 / Просмотров: 7372 / Печать

В этом разделе:

Добавить комментарий

Десять минус три будет, прописью?

.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Статистика

Опросы

Активных опросов нет