04.01.14 13:47

Земельний кодекс України

.

                                                                                                                        

Земельний кодекс України (Земельный кодекс Украины).

Земельні відносини регулюються Конституцією України, цим Кодексом, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами (Земельные отношения регулируются Конституцией Украины, настоящим Кодексом, а также принятыми в соответствии с ними нормативно-правовыми актами).

Земельне законодавство включає цей Кодекс, інші нормативно-правові акти у галузі земельних відносин (Земельное законодательство включает настоящий Кодекс, иные нормативно-правовые акты в области земельных отношений). Завданням земельного законодавства є регулювання земельних відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави, раціонального використання та охорони земель (Задачей земельного законодательства является регулирование земельных отношений в целях обеспечения права на землю граждан, юридических лиц, территориальных громад и государства, рационального использования и охраны земель).

Скачати Земельний кодекс України станом на 01.01.2014 року (Скачать Земельный кодекс Украины).

Земельний кодекс України (Зміст) ( Земельный кодекс Украины (Оглавление)).

Розділ 1. Загальна частина (Общая часть).

Глава 1. Основні положення (Основные положения).

Глава 2. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин (Полномочия Верховной Рады Украины, Верховной Рады Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления в области земельных отношений).

Глава 3. Повноваження органів виконавчої влади в галузі земельних відносин (Полномочия органов исполнительной власти в области земельных отношений).

Розділ 2. Землі України (Земли Украины).

Глава 4. Склад та цільове призначення земель України (Состав и целевое назначение земель Украины).

Глава 5. Землі сільськогосподарського призначення (Земли сельскохозяйственного назначения).

Глава 6. Землі житлової та громадської забудови (Земли жилищной и общественной застройки).

Глава 7. Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення (Земли природно-заповедного фонда и другого природоохранного назначения).

Глава 8. Землі оздоровчого призначення (Земли оздоровительного назначения).

Глава 9. Землі рекреаційного призначення (Земли рекреационного назначения).

Глава 10. Землі історико-культурного призначення (Земли историко-культурного назначения).

Глава 11. Землі лісогосподарського призначення (Земли лесохозяйственного назначения).

Глава 12. Землі водного фонду (Земли водного фонду).

Глава 13. Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення (Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и прочего назначения).

Розділ 3. Права на землю (Права на землю).

Глава 14 Право властности на землю (Право собственности на землю).

Глава 15. Право користування землею (Право пользования землей).

Глава 16. Право земельного сервітуту (Право земельного сервитута).

Глава 17. Добросусідство (Добрососедство).

Глава 18. Обмеження прав на землю (Ограничение прав на землю).

Розділ 4. Набуття і реалізація права на землю (Получение и реализация права на землю).

Глава 19. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами (Получение права на землю гражданами и юридическими лицами).

Глава 20. Придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод (Приобретение земельных участков на основании гражданско-правовых соглашений).

Глава 21. Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах (Продажа земельных участков на конкурентной основе).

Глава 22. Припинення прав на землю (Прекращение прав на землю).

Розділ 5. Гарантії прав на землю (Гарантии прав на землю).

Глава 23. Захист прав на землю (Защита прав на землю).

Глава 24. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам (Возмещение убытков собственникам земли и землепользователям).

Глава 25. Вирішення земельних спорів (Разрешение земельных споров).

Розділ 6. Охорона земель (Охрана земель).

Глава 26. Завдання, зміст і порядок охорони земель (Задача, содержание и порядок охраны земель).

Глава 27. Використання техногенно забруднених земель (Использование техногенно загрязненных земель).

Глава 28. Консервація земель (Консервация земель).

Розділ 7. Управління в галузі використання і охорони земель (Управление в области использования и охраны земель).

Глава 29. Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень (Установление и изменение границ административно-территориальных образований).

Глава 30. Планування використання земель (Планирование использования земель).

Глава 31. Землеустрій (Землеустройство).

Глава 32. Контроль за використанням та охороною земель (Контроль за использованием и охраной земель).

Глава 33. Моніторінг земель (Мониторинг земель).

Глава 34. Державний земельний кадастр (Государственный земельный кадастр).

Глава 35. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель (Экономическое стимулирование рационального использования и охраны земель).

Глава 36. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (Возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства).

Розділ 8. Відповідальність за порушення земельного законодавства (Ответственность за нарушение земельного законодательства).

Глава 37. Відповідальність за порушення земельного законодавства (Ответственность за нарушение земельного законодательства).

Розділ 9. Прикінцеві положення (Заключительные положения).

Розділ 10. Перехідні положення (Переходные положения).

Просмотров: 36375
Загрузок: 897
Рейтинг:
3 / 15 ( Отлично )
Тип файла ZIP
Размер файла 332.7 Kb
 

В этом разделе:

Добавить комментарий

Количество времен года (сезонов), прописью?

.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Естественный спутник земли?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Опросы

Активных опросов нет