16.12.11 00:32

Закон України Основи законодавства України про охорону здоров*я

.

Закон України Основи законодавства України про охорону здоров'я (Закон Украины Основы законодательства Украины об охране здоровья)

Кожна людина має природне невід’ємне і непорушне право на охорону здоров’я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров’я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв’язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя (Каждый человек имеет естественное неотъемлемое и незыблемое право на охрану здоровья. Общество и государство ответственны перед современным и будущими поколениями за уровень здоровья и сохранение генофонда народа Украины, обеспечивают приоритетность здравоохранения в деятельности государства, улучшение условий труда, обучения, быта и отдыха населения, решение экологических проблем, усовершенствование медицинской помощи и внедрение здорового образа жизни).

Основи законодавства України про охорону здоров’я визначають правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в Україні, регулюють суспільні відносини у цій галузі з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров’я, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості (Основы законодательства Украины об охране здоровья определяют правовые, организационные, экономические и социальные основы здравоохранения в Украине, регулируют общественные отношения в этой области, с целью обеспечения гармоничного развития физических и духовных сил, высокой трудоспособности и долголетней активной жизни граждан, устранения факторов, которые вредно влияют на их здоровье, предотвращения заболеваемости, инвалидности, смертности, снижения их уровня и улучшения наследственности.

Скачати Закон України Основи законодавства України про охорону здоров'я (Скачать Закон Украины Основы законодательства Украины об охране здоровья)

Зміст документу

Основи законодавства України про охорону здоров'я 1 (Основы законодательства Украины об охране здоровья) 1

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4

Стаття 1. Законодавство України про охорону здоров’я 4

Стаття 2. Міжнародні договори України в галузі охорони здоров’я 4

Стаття 3. Поняття і терміни, що вживаються в законодавстві про охорону здоров’я 4

Стаття 4. Основні принципи охорони здоров’я 5

Стаття 5. Охорона здоров’я — загальний обов’язок суспільства та держави 5

Розділ II ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 5

Стаття 6. Право на охорону здоров’я 5

Стаття 7. Гарантії права на охорону здоров’я 6

Стаття 8. Державний захист права на охорону здоров’я 6

Стаття 9. Обмеження прав громадян, пов’язані із станом їх здоров’я 7

Стаття 10. Обов’язки громадян у галузі охорони здоров’я 7

Стаття 11. Права і обов’язки іноземних громадян та осіб без громадянства 7

Розділ III ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 7

Стаття 12. Охорона здоров’я — пріоритетний напрям державної діяльності 7

Стаття 13. Формування державної політики охорони здоров’я 8

Стаття 14. Реалізація державної політики охорони здоров’я 8

Стаття 15. Органи охорони здоров’я 9

Стаття 16. Заклади охорони здоров’я 9

Стаття 17. Господарська діяльність у галузі охорони здоров’я 9

Стаття 18. Фінансування охорони здоров’я 9

Стаття 19. Матеріально-технічне забезпечення охорони здоров’я 10

Стаття 20. Наукове забезпечення охорони здоров’я 10

Стаття 21. Податкові та інші пільги в галузі охорони здоров’я 11

Стаття 22. Державний контроль і нагляд в галузі охорони здоров’я 11

Стаття 23. Вищий нагляд за додержанням законодавства про охорону здоров’я 11

Стаття 24. Участь громадськості в охороні здоров’я 11

Розділ IV ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВИХ І БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ЖИТТЯ 11

Стаття 25. Підтримання необхідного для здоров’я життєвого рівня населення 11

Стаття 26. Охорона навколишнього природного середовища 12

Стаття 27. Забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя територій і населених пунктів 12

Стаття 28. Створення сприятливих для здоров’я умов праці, навчання, побуту та відпочинку 12

Стаття 29. Збереження генофонду народу України 13

Стаття 30. Запобігання інфекційним захворюванням, небезпечним для населення 13

Стаття 31. Обов’язкові медичні огляди 13

Стаття 32. Сприяння здоровому способу життя населення 13

Розділ V ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА ДОПОМОГА 14

Стаття 33. Забезпечення лікувально-профілактичною допомогою 14

Стаття 34. Лікуючий лікар 14

Стаття 35. Види лікувально-профілактичної допомоги 14

Стаття 36. Направлення хворих на лікування за кордон 15

Стаття 37. Подання медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях 15

Стаття 38. Вибір лікаря і лікувального закладу 15

Стаття 39. Обов’язок надання медичної інформації 16

Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров’я 16

Стаття 40. Лікарська таємниця 16

Стаття 41. Звільнення від роботи на період хвороби 16

Стаття 42. Загальні умови медичного втручання 16

Стаття 43. Згода на медичне втручання 17

Стаття 44. Застосування методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарських засобів 17

Стаття 45. Медико-біологічні експерименти на людях 18

Стаття 46. Донорство крові та її компонентів 18

Стаття 47. Трансплантація органів та інших анатомічних матеріалів 18

Стаття 48. Штучне запліднення та імплантація ембріона 18

Стаття 49. Застосування методів стерилізації 19

Стаття 50. Добровільне штучне переривання вагітності 19

Стаття 51. Зміна (корекція) статевої належності 19

Стаття 52. Подання медичної допомоги хворому в критичному для життя стані 19

Стаття 53. Спеціальні заходи профілактики та лікування соціально небезпечних захворювань 19

Розділ VI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИМИ І ПРОТЕЗНИМИ ЗАСОБАМИ 20

Стаття 54. Порядок забезпечення лікарськими засобами та імунобіологічними препаратами 20

Стаття 55. Виробництво лікарських засобів та імунобіологічних препаратів 20

Стаття 56. Забезпечення протезною допомогою 20

Розділ VII ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я МАТЕРІ ТА ДИТИНИ 20

Стаття 57. Заохочення материнства. Гарантії охорони здоров’я матері та дитини 20

Стаття 58. Забезпечення медичною допомогою вагітних жінок і новонароджених 21

Стаття 59. Піклування про зміцнення та охорону здоров’я дітей і підлітків 21

Стаття 60. Забезпечення дітей і підлітків медичною допомогою 21

Стаття 61. Дитяче харчування 21

Стаття 62. Контроль за охороною здоров’я дітей у дитячих виховних і навчальних закладах 21

Стаття 63. Державна допомога громадянам у здійсненні догляду за дітьми з дефектами фізичного або психічного розвитку 22

Стаття 64. Пільги, що надаються матерям в разі хвороби дітей 22

Стаття 65. Контроль за трудовим і виробничим навчанням та умовами праці підлітків 22

Стаття 66. Обов’язкові медичні огляди працюючих підлітків 22

Розділ VIII МЕДИКО-САНІТАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ВІДПОЧИНКУ 22

Стаття 67. Медико-санітарне забезпечення санаторно-курортної діяльності 22

Стаття 68. Медико-санітарне забезпечення відпочинку 23

Розділ IX МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА 23

Стаття 69. Медико-соціальна експертиза втрати працездатності 23

Стаття 70. Військово-лікарська експертиза 23

Стаття 71. Судово-медична і судово-психіатрична експертизи 24

Стаття 72. Патологоанатомічні розтини 24

Стаття 73. Альтернативна медична експертиза 24

Розділ X МЕДИЧНА І ФАРМАЦЕВТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 24

Стаття 74. Заняття медичною і фармацевтичною діяльністю 24

Стаття 74-1. Право на зайняття народною медициною (цілительством) 25

Стаття 75. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників 26

Стаття 76. Присяга лікаря України 26

Стаття 77. Професійні права та пільги медичних і фармацевтичних працівників 26

Стаття 78. Професійні обов’язки медичних і фармацевтичних працівників 28

Розділ XI МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 28

Стаття 79. Міжнародне співробітництво в галузі охорони здоров’я 28

Розділ XII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я 29

Стаття 80. Відповідальність за порушення законодавства про охорону здоров’я 29

Просмотров: 7560
Загрузок: 82
Рейтинг:
0 / 0 ( Нет оценки )
Тип файла RAR
Размер файла 43.69 Kb
 

В этом разделе:

Добавить комментарий

Количество времен года (сезонов), прописью?

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Сколько дней в году (не високосном), цифрами?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Опросы

Активных опросов нет