24.06.11 00:53

Закон України Про туризм

.

Закон України Про туризм (Закон Украины О Туризме)

Цей Закон визначає загальні правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації державної політики України в галузі туризму та спрямований на забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян на відпочинок, свободу пересування, охорону здоров’я, на безпечне для життя і здоров’я довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав при здійсненні туристичних подорожей. Він встановлює засади раціонального використання туристичних ресурсів та регулює відносини, пов’язані з організацією і здійсненням туризму на території України.

Скачати Закон України Про туризм (Скачать Закон Украины О Туризме)

Оглавление документа

Про туризм (О туризме) 1

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2

Стаття 1. Визначення термінів 2

Стаття 2. Законодавство України про туризм 3

Стаття 3. Туристичні ресурси України 4

Стаття 4. Організаційні форми та види туризму 4

Стаття 5. Учасники відносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності 5

Розділ II ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ 5

Стаття 6. Основні способи та цілі державного регулювання в галузі туризму. Основні пріоритетні напрями державної політики в галузі туризму 5

Стаття 7. Органи, що здійснюють регулювання в галузі туризму 7

Стаття 8. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галузі туризму 7

Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі туризму 7

Стаття 10. Повноваження центральних органів виконавчої влади в галузі туризму 8

Стаття 11. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів місцевого самоврядування в галузі туризму 9

Стаття 12. Програми розвитку туризму в Україні 10

Розділ III БЕЗПЕКА ТУРИЗМУ 10

Стаття 13. Безпека в галузі туризму 10

Стаття 14. Захист інтересів українських туристів за межами України 11

Стаття 15. Фінансове забезпечення відповідальності туроператора та турагента 12

Стаття 16. Страхування туристів при здійсненні туристичних поїздок 12

Розділ IV ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 13

Стаття 17. Ліцензування туристичної діяльності 13

Стаття 18. Сертифікація і стандартизація у сфері туристичної діяльності 13

Стаття 19. Встановлення категорій об’єктів туристичної інфраструктури 14

Стаття 20. Договір на туристичне обслуговування 14

Стаття 21. Договір на екскурсійне обслуговування 16

Стаття 22. Договір на готельне обслуговування 17

Стаття 23. Ваучер 17

Стаття 24. Права та обов’язки суб’єктів туристичної діяльності 18

Стаття 25. Права та обов’язки туристів і екскурсантів 19

Розділ V ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ТА НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИЗМУ. ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ 20

Стаття 26. Професійна підготовка фахівців у галузі туризму 20

Стаття 27. Наукові дослідження розвитку туризму 20

Стаття 28. Об’єднання суб’єктів туристичної діяльності та неприбуткові організації в галузі туризму 20

Розділ VI КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ТУРИЗМ 21

Стаття 29. Органи, уповноважені на здійснення контролю за діяльністю в галузі туризму 21

Стаття 30. Відповідальність за порушення законодавства в галузі туризму 21

Стаття 31. Відповідальність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб у галузі туристичної діяльності 22

Стаття 32. Цивільно-правова та інші види відповідальності суб’єктів туристичної діяльності 22

Стаття 33. Відшкодування шкоди, завданої порушенням законодавства у галузі туристичної діяльності 23

Стаття 34. Порядок розгляду спорів з питань надання туристичних послуг 23

Розділ VII МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ 23

Стаття 35. Міжнародні договори України в галузі туризму. Участь України в міжнародних туристичних організаціях 23

Стаття 36. Представництва України в галузі туризму за межами України 23

Стаття 37. Особливості здійснення діяльності в Україні іноземними суб’єктами туристичної діяльності 23

Розділ VIII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 24

Просмотров: 17159
Загрузок: 219
Рейтинг:
1 / 5 ( Отлично )
Тип файла RAR
Размер файла 32.31 Kb
 

В этом разделе:

Добавить комментарий

Сколько дней в году (не високосном), цифрами?

.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Два плюс три будет, прописью?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Опросы

Активных опросов нет