23.02.12 13:47

Закон України про теплопостачання

.

Закон України про теплопостачання (Закон Украины о теплоснабжении)

Цей Закон визначає основні правові, економічні та організаційні засади діяльності на об’єктах сфери теплопостачання та регулює відносини, пов’язані з виробництвом, транспортуванням, постачанням та використанням теплової енергії з метою забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення енергоефективності функціонування систем теплопостачання, створення і удосконалення ринку теплової енергії та захисту прав споживачів та працівників сфери теплопостачання (Этот Закон определяет основные правовые, экономические и организационные основы деятельности на объектах сферы теплоснабжения и регулирует отношения, связанные с производством, транспортировкой, поставкой и использованием тепловой энергии с целью обеспечения энергетической безопасности Украины, повышение энергоэффективности функционирования систем теплоснабжения, создание и совершенствование рынка тепловой энергии и защиты прав потребителей и работников сферы теплоснабжения).

Скачати Закон України про теплопостачання (Скачать Закон Украины о теплоснабжении)

Зміст документу

Про теплопостачання (О теплоснабжении).

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера дії Закону

Стаття 3. Законодавство у сфері теплопостачання

Стаття 4. Норми, правила і стандарти у сфері теплопостачання

Стаття 5. Особливості відносин у сфері теплопостачання

Розділ II ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Стаття 6. Принципи державної політики у сфері теплопостачання

Стаття 7. Напрями розвитку систем теплопостачання

Стаття 8. Державна підтримка та стимулювання у сфері теплопостачання

Розділ III ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Стаття 9. Засади державного управління у сфері теплопостачання

Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері теплопостачання

Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері теплопостачання

Стаття 12. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій у сфері теплопостачання

Стаття 13. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері теплопостачання

Стаття 14. Державний нагляд у сфері теплопостачання

Розділ IV ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Стаття 15. Засади державного регулювання діяльності у сфері теплопостачання

Стаття 16. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг у сфері теплопостачання

Стаття 16-1. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій при регулюванні діяльності у сфері теплопостачання

Стаття 17. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики у сфері теплопостачання

Стаття 18. Антимонопольні обмеження

Розділ V ПРИНЦИПИ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Стаття 19. Основні принципи господарювання

Стаття 20. Загальні засади формування тарифів на теплову енергію

Стаття 21. Конкурентні засади у сфері теплопостачання

Стаття 22. Умови зміни права власності у сфері теплопостачання

Стаття 23. Ліцензування діяльності у сфері теплопостачання

Стаття 24. Права та основні обов’язки споживача теплової енергії

Стаття 25. Права та основні обов’язки теплогенеруючої, теплотранспортної та теплопостачальної організацій

Стаття 26. Проектування, будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання

Стаття 27. Охорона навколишнього середовища

Стаття 28. Постачання теплової енергії в умовах обмеження в постачанні енергоносіїв та введення надзвичайного стану і особливого періоду

Стаття 29. Особливості умов праці у сфері теплопостачання

Стаття 30. Страйки на об’єктах у сфері теплопостачання

Розділ VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Стаття 31. Штрафні санкції, що застосовуються до суб’єктів господарювання — юридичних осіб за правопорушення у сфері теплопостачання

Розділ VII МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Стаття 32. Міжнародне співробітництво у сфері теплопостачання

Стаття 33. Міжнародні договори України у сфері теплопостачання

Розділ VIII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Просмотров: 3262
Загрузок: 51
Рейтинг:
0 / 0 ( Нет оценки )
Тип файла RAR
Размер файла 27.14 Kb
 

В этом разделе:

Добавить комментарий

Сколько дней в году (не високосном), цифрами?

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Количество времен года (сезонов), прописью?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Опросы

Активных опросов нет