16.08.11 14:37

Закон України Про господарські товариства

.

Закон України Про господарські товариства (Закон Украины о хозяйственных обществах)

Цей Закон визначає поняття і види господарських товариств, правила їх створення, діяльності, а також права і обов’язки їх учасників та засновників.

Скачати Закон України Про господарські товариства ( Скачать Закон Украины о хозяйственных обществах)

Зміст документу

Про господарські товариства (О хозяйственных обществах)1

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4

Стаття 1. Господарські товариства 4

Стаття 2. Найменування товариства 5

Стаття 3. Засновники та учасники товариства 5

Стаття 4. Установчі документи товариства 5

Стаття 5. Строк діяльності товариства 6

Стаття 6. Державна реєстрація товариства 6

Стаття 7. Державна реєстрація змін в установчих документах товариства 6

Стаття 8. Наслідки по угодах, укладених до реєстрації товариства 6

Стаття 9. Дочірні підприємства, філії та представництва товариств 6

Стаття 10. Права учасників товариства 7

Стаття 11. Обов’язки учасників товариства 7

Стаття 11-1. Законодавство про господарські товариства 7

Стаття 12. Власність на майно товариства 7

Стаття 13. Вклади учасників та засновників товариства 8

Стаття 14. Фонди товариства 8

Стаття 15. Прибуток товариства 8

Стаття 16. Зміни статутного (складеного) капіталу 8

Стаття 17. Перевірки фінансової діяльності товариства 9

Стаття 18. Облік та звітність товариства 9

Стаття 19. Припинення діяльності товариства 9

Стаття 20. Ліквідаційна комісія 10

Стаття 21. Розподіл коштів товариства при його ліквідації 10

Стаття 22. Час припинення діяльності товариства 10

Стаття 23. Органи управління товариством та їх посадові особи 10

Розділ II ОКРЕМІ ВИДИ ТОВАРИСТВ 11

Глава 1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 11

Стаття 24. Поняття акціонерного товариства 11

Стаття 25. Види акціонерних товариств 11

Стаття 26. Засновники акціонерного товариства 12

Стаття 27. Випуск акціонерним товариством цінних паперів 12

Стаття 28. Придбання акцій 12

Стаття 29. Розповсюдження акцій 12

Стаття 30. Відкрита підписка на акції 12

Стаття 31. Розподіл всіх акцій між засновниками акціонерного товариства 13

Стаття 32. Придбання акціонерним товариством власних акцій 13

Стаття 33. Оплата акцій 13

Стаття 34. Заборона випуску акцій для покриття збитків 13

Стаття 35. Установчі збори акціонерного товариства 14

Стаття 36. Повноваження установчих зборів акціонерного товариства 14

Стаття 37. Зміст статуту акціонерного товариства 14

Стаття 38. Порядок збільшення розміру статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства 14

Стаття 39. Порядок зменшення розміру статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства 15

Стаття 40. Повідомлення про загальні збори з питання змін статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства 16

Стаття 41. Вищий орган акціонерного товариства 16

Стаття 42. Правомочність рішень загальних зборів акціонерів 17

Стаття 43. Порядок скликання загальних зборів акціонерів 18

Стаття 44. Порядок голосування на загальних зборах акціонерів 18

Стаття 45. Періодичність скликання загальних зборів акціонерів. Позачергові збори 18

Стаття 46. Наглядова рада акціонерного товариства 19

Стаття 47. Виконавчий орган акціонерного товариства 19

Стаття 48. Голова і члени правління акціонерного товариства 19

Стаття 49. Ревізійна комісія акціонерного товариства 20

Глава 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 20

Стаття 50. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю 20

Стаття 51. Особливості змісту установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю 21

Стаття 52. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю 21

Стаття 53. Перехід частки (її частини) учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до іншої особи 22

Стаття 54. Оплата вартості майна при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю 22

Стаття 55. Правонаступники (спадкоємці) учасника товариства з обмеженою відповідальністю 22

Стаття 56. Строк набрання чинності рішенням про зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю 23

Стаття 57. Звернення стягнення на частину майна товариства з обмеженою відповідальністю, пропорційну частці учасника товариства у статутному капіталі 23

Стаття 58. Вищий орган товариства з обмеженою відповідальністю 23

Стаття 59. Компетенція загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю 23

Стаття 60. Порядок прийняття рішень загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю 24

Стаття 61. Періодичність скликання загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Позачергові збори 24

Стаття 62. Виконавчий орган товариства з обмеженою відповідальністю 25

Стаття 63. Контроль за діяльністю дирекції (директора) товариства з обмеженою відповідальністю 25

Стаття 64. Виключення з товариства з обмеженою відповідальністю 25

Глава 3. ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 26

Стаття 65. Поняття товариства з додатковою відповідальністю 26

Глава 4. ПОВНЕ ТОВАРИСТВО 26

Стаття 66. Поняття повного товариства 26

Стаття 67. Зміст засновницького договору про повне товариство 26

Стаття 68. Ведення справ повного товариства 26

Стаття 69. Відступлення частки (її частини) учасника повного товариства 27

Стаття 70. Про заборону учасникам повного товариства конкурувати з повним товариством 27

Стаття 71. Вихід учасника з повного товариства 27

Стаття 72. Виключення учасника з повного товариства 27

Стаття 73. Звернення стягнення на частку учасника в повному товаристві 28

Стаття 74. Відповідальність учасників за борги повного товариства 28

Глава 5. КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО 28

Стаття 75. Поняття командитного товариства 28

Стаття 76. Зміст засновницького договору про командитне товариство 29

Стаття 77. Застосування щодо командитного товариства норм про повне товариство 29

Стаття 78. Вступ вкладника до командитного товариства 29

Стаття 79. Права вкладників командитного товариства 29

Стаття 80. Обов’язки вкладників командитного товариства 29

Стаття 81. Управління справами командитного товариства 30

Стаття 82. Відповідальність вкладника командитного товариства 30

Стаття 83. Особливості припинення командитного товариства 30

Просмотров: 6305
Загрузок: 91
Рейтинг:
0 / 0 ( Нет оценки )
Тип файла RAR
Размер файла 40.59 Kb
 

В этом разделе:

Добавить комментарий

Десять минус три будет, прописью?

.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Количество времен года (сезонов), прописью?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Опросы

Активных опросов нет