04.01.14 10:35

Водний кодекс України

.

                                                                                                                                 

Водний Кодекс України (Водный Кодекс Украины)

Водний кодекс, в комплексі з заходами організаційного, правового, економічного і виховного впливу, сприятиме формуванню водно-екологічного правопорядку і забезпеченню екологічної безпеки населення України, а також більш ефективному, науково обґрунтованому використанню вод та їх охороні від забруднення, засмічення та вичерпання (Водный кодекс, в комплексе со средствами организационного, правового, экономического и воспитательного влияния, содействует формированию водно-экологического правопорядка и обеспечению экологической безопасности населения Украины, а также более эффективному, научно обоснованному использованию вод и их охраны вот загрязнения, замусоривания и исчерпания).

Скачати Водний Кодекс України станом на 01.01.2014 рік.  (Скачать Водный Кодекс Украины).

Розділ 1. Загальні положення (Общие положения).

Глава 1. Основні положення (Основные положения).

Розділ 2. Державне управління і контроль у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів (Государственное управление и контроль в отрасли использования и охраны вод и восстановления водных ресурсов).

Глава 2. Державні, цільові, міждержавні та регіональні програми у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів (Государственные, целевые, межгосударственные и региональные программы в отрасли использования и охраны вод и восстановления водных ресурсов).

Глава 3. Державне управління у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів (Государственное управление в отрасли использования и охраны вод и восстановления водных ресурсов).

Глава 4. Компетенція державних органів у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та видтворенням водних ресурсів (Компетенция государственных органов в отрасли управления и контроля за использованием и охраной вод и восстановлением водных ресурсов).

Глава 5. Контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів (Контроль за использованием и охраной вод и восстановлением водных ресурсов).

Глава 6. Державний облік вод. Державний водний кадастр. (Государственный учет вод. Государственный водный кадастр).

Глава 7. Економічне регулювання раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів (Экономическое регулирование рационального использования и охраны вод и восстановления водных ресурсов).

Глава 8. Стандартизація і нормування в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів (Стандартизация и нормирование в области использования и охраны вод и восстановления водных ресурсов).

Розділ 3. Водокористування (Водопользование).

Глава 9. Водокористувачі. Права і обовя`зкі (Водопользователи. Права и обязанности).

Глава 10. Види і порядок водокористування (Виды и порядок водопользования).

Глава 11. Спеціальне водокористування для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення (Специальное водопользование для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых потребностей населения).

Глава 12. Спеціальне водокористування та користування водними об`єктами для лікувальних, курортних і оздоровчих цілей (Специальное водопользование для пользования водными объектами для лечебных, курортных и оздоровительных целей).

Глава 13. Особливості спеціального водокористування та користування водними об`єктами для потреб галузей економики (Особенности специального водопользования и пользования водными объектами для нужд отраслей экономики).

Глава 14. Умови скидання зворотних вод у водні об`єкти (Условия сброса обратных вод в водные объекты).

Глава 15. Експлуатація водогосподарських систем (Эксплуатация водохозяйственных систем).

Глава 16. Користування річками (Пользование реками).

Глава 17. Прикордонні води. Водні об`єкти, що зознали радіолтивного забруднення (Приграничные воды. Водные объекты, получившие радиоактивное загрязнение).

Розділ 4. Охорона вод (Охрана вод).

Глава 18. Користування землями водного фонду. Водоохоронні зони та зони санітарної охорони (Пользование землями водного фонда. Водоохранные зоны и зоны санитарной охраны).

Глава 19. Водні об`єкти природно – заповідного фонду (Водные объекты природно-заповедного фонда).

Глава 20. Охорона вод від забруднення, засмічення і вичерпання (Охрана вод от загрязнения, засорения и исчерпания).

Глава 21. Запобігання шкідливим діям вод та аваріям на водних об`єктах і ліквідація їх наслідків (Предотвращение вредного действия вод и аварий на водных объектах и ликвидация их последствий).

Розділ 5. Спори з питань використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. Відповідальність за порушення водного законодавства (Споры по вопросам использования и охраны вод и воссоздание водных ресурсов. Ответственность за нарушение водного законодательства).

Глава 22. Вирешення спорів з питань використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів (Решение споров по вопросам использования и охраны вод и воссоздания водных ресурсов).

Глава 23. Відповідальність за порушення водного законодавства (Ответственность за нарушение водного законодательства).

Розділ 6. Міжнародні відносини (Международные отношения).

Глава 24. Міжнародні договори (Международные договора).

Просмотров: 9087
Загрузок: 131
Рейтинг:
1 / 5 ( Отлично )
Тип файла ZIP
Размер файла 172.77 Kb
 

В этом разделе:

Добавить комментарий

Естественный спутник земли?

.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Сколько дней в году (не високосном), цифрами?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Опросы

Активных опросов нет