04.01.14 00:11

Митний кодекс України

.

                                                                                                                                                  

Митний кодекс України (Таможенный кодекс Украины)

 

Митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності митної служби України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки, захисту прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності та громадян, а також забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи. (Таможенный кодекс Украины определяет основы организации и осуществления таможенного дела в Украине, регулирует экономические, организационные, правовые, кадровые и социальные аспекты деятельности таможенной службы Украины. Кодекс направлен на обеспечение защиты экономических интересов Украины, создание благоприятных условий для развития ее экономики, защиты прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности и граждан, а также обеспечение соблюдения законодательства Украины по вопросам таможенного дела).

 

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Основи державної митної справи

Глава 2. Уповноважений економічний оператор

Глава 3. Інформування, консультування та попередні рішення з питань державної митної справи

Глава 4. Оскарження рішень, дій або бездіяльності митних органів, організацій, їх посадових осіб та інших працівників і відповідальність за них

Глава 5. Інформаційні технології та інформаційні ресурси у державній митній справі

Розділ II

КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ

Глава 6. Країна походження товару та критерії достатньої переробки товару. Документи про походження товару

Глава 7. Підтвердження країни походження товару

Розділ III

МИТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ ТА МЕТОДИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ

Глава 8. Загальні положення щодо митної вартості

Глава 9. Методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту, та порядок їх застосування

Глава 10. Визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України в митних режимах, відмінних від митного режиму імпорту

Розділ IV

УКРАЇНСЬКА КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Глава 11. Ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, її структура та класифікація товарів

Розділ V

МИТНІ РЕЖИМИ

Глава 12. Загальні положення щодо митних режимів

Глава 13. Імпорт (випуск для вільного обігу)

Глава 14. Реімпорт

Глава 15. Експорт

Глава 16. Реекспорт

Глава 17. Транзит

Глава 18. Тимчасове ввезення

Глава 19. Тимчасове вивезення

Глава 20. Митний склад

Глава 21. Вільна митна зона

Глава 22. Безмитна торгівля

Глава 23. Переробка на митній території

Глава 24. Переробка за межами митної території

Глава 25. Знищення або руйнування

Глава 26. Відмова на користь держави

Розділ VI

ПЕРЕМІЩЕННЯ І ПРОПУСК ТОВАРІВ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ. МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ РІЗНИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ

Глава 27. Загальні положення щодо умов та порядку переміщення і пропуску товарів,транспортнихзасобівкомерційногопризначеннячерезмитнийкордонУкраїни

Глава 28. Переміщення товарів через митний кордон України

Глава 29. Тимчасове зберігання

Глава 30. Митні формальності на морському і річковому транспорті

Глава 31. Митні формальності на авіатранспорті

Глава 32. Митні формальності на залізничному транспорті

Глава 33. Митні формальності на автомобільному транспорті

Глава 34. Митні формальності щодо припасів

Глава 35. Митні формальності на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі

Глава 36. Переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях

Розділ VII

ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА СКЛАДАХ МИТНИХ ОРГАНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ НИМИ

Глава 37. Зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складах митних органів

Глава 38. Розпорядження товарами, транспортними засобами комерційного призначення та коштами

Розділ VIII

МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

Глава 39. Загальні положення щодо митного оформлення

Глава 40. Декларування

Розділ IX

МИТНІ ПЛАТЕЖІ

Глава 41. Загальні положення щодо митних платежів

Глава 42. Мито

Глава 43. Справляння митних платежів

Розділ X

ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПЕРЕД МИТНИМИ ОРГАНАМИ

Глава 44. Форми, умови та способи забезпечення зобов'язань перед митними органами

Глава 45. Фінансові гарантії

Глава 46. Інші способи забезпечення сплати митних платежів

Розділ XI

МИТНИЙ КОНТРОЛЬ

Глава 47. Організація митного контролю

Глава 48. Зони митного контролю

Глава 49. Здійснення митного контролю

Глава 50. Митні експертизи

Глава 51. Особливі процедури митного контролю

Глава 52. Система управління ризиками

Розділ XII

ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ (ПЕРЕСИЛАЮТЬСЯ) ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ГРОМАДЯНАМИ

Глава 53. Загальні положення щодо пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами

Глава 54. Пропуск та оподаткування товарів, що вивозяться (пересилаються) громадянами за межі митної території України

Глава 55. Пропуск та оподаткування товарів, які ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України

Розділ XIII

ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ОФІЦІЙНИМИ ОСОБАМИ, А ТАКОЖ ДИПЛОМАТИЧНИМИ ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ УКРАЇНИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ

Глава 56. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України представництвами іноземних держав, міжнародними організаціями та офіційними особами, а також дипломатичними представництвами України, що знаходяться за кордоном

Розділ XIV

СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

Глава 57. Заходи митних органів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України

Розділ XV

ЗДІЙСНЕННЯ МИТНИМИ ОРГАНАМИ КОНТРОЛЮ ЗА ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Глава 58. Загальні положення щодо здійснення митними органами контролю за окремими видами діяльності підприємств

Глава 59. Митна брокерська діяльність

Глава 60. Відкриття та експлуатація магазину безмитної торгівлі

Глава 61. Відкриття та експлуатація митного складу

Глава 62. Відкриття та експлуатація вільної митної зони комерційного або сервісного типу

Глава 63. Відкриття та експлуатація складу тимчасового зберігання

Глава 64. Відкриття та експлуатація вантажного митного комплексу

Розділ XVI

МИТНА СТАТИСТИКА

Глава 65. Митна статистика

Розділ XVII

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОНТРАБАНДІ

Глава 66. Заходи щодо запобігання та протидії контрабанді

Розділ XVIII

ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НИХ

Глава 67. Загальні положення щодо порушень митних правил та відповідальності за них

Глава 68. Види порушень митних правил та відповідальність за такі правопорушення

Розділ XIX

ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ

Глава 69. Порядок провадження у справах про порушення митних правил

Глава 70. Адміністративне затримання

Глава 71. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх проведення

Глава 72. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил

Глава 73. Виконання постанов митних органів про накладення адміністративних стягнень за порушення митних правил

Розділ XX

МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Глава 74. Структура та організація діяльності митної служби України

Глава 75. Атрибутика митної служби України

Глава 76. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення митної служби України

Глава 77. Взаємовідносини митних органів з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами підприємницької діяльності

Глава 78. Міжнародне співробітництво з питань державної митної справи

Глава 79. Проходження служби в митних органах та організаціях

Глава 80. Професійна освіта та науково-дослідна діяльність у сфері державної митної справи

Глава 81. Правовий захист працівників митної служби України

Глава 82. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї посадовими особами митної служби України

Глава 83. Соціальний захист працівників митної служби України

Розділ XXI

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Скачати Митний кодекс України 2013 станом на 11.08.2013р. (Скачать Таможенный кодекс Украины 2013) .

Просмотров: 37330
Загрузок: 591
Рейтинг:
12 / 48 ( Хорошо )
Тип файла ZIP
Размер файла 968.8 Kb
 

В этом разделе:

Добавить комментарий

Естественный спутник земли?

.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Десять минус три будет, прописью?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Опросы

Активных опросов нет