10.12.11 05:52

Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000

.

Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000

(Государственный классификатор зданий и сооружений ДК 018-2000)

Державний класифікатор будівель та споруд (ДК БС) є складовою частиною Державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації. Класифікатор розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.98 р. N 971 “Про Програму реформування державної статистики на період до 2002 року”(Государственный классификатор зданий и сооружений (ДК БС) является составной частью Государственной системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации. Классификатор разработан в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.06.1998 г. №971 “О программе реформирования государственной статистики на период до 2002 года”).

ДК БС призначено для використання органами центральної та місцевої виконавчої та законодавчої влади, фінансовими службами, органами статистики та всіма суб’єктами господарювання (юридичними та фізичними особами) в Україні (ДК БС предназначен для использования органами центральной и местной исполнительной и законодательной власти, финансовыми службами, органами статистики и всеми субъектами хозяйствования (юридическими и физическими лицами) в Украине).

Використання ДК БС забезпечує умови для вирішення таких завдань: - виконання комплексу облікових функцій щодо будівельної діяльності в рамках робіт з державної статистики, включаючи статистику цін на будівельну продукцію; - проведення робіт з перепису, оцінки та переоцінки вартості і стану будівель та споруд; - проведення зіставлення національних статистичних даних щодо продукції будівництва з даними Статистичної комісії Європейського Союзу (Євростату) та ООН; - проведення соціологічних досліджень з питань будівництва, забезпечення житлом і різними послугами населення України; - розроблення аналітичних показників та прогнозування інвестицій в економіку України (Использование ДК БС обеспечивает условия для решения следующих задач: - выполнение комплекса учетных функций строительной деятельности в рамках работ по государственной статистике, включая статистику цен на строительную продукцию; - проведение работ по переписи, оценке и переоценке стоимости и состояния зданий и сооружений; - проведение сопоставления национальных статистических данных по продукции строительства с данными Статистической комиссии Европейского Союза (Евростата) и ООН; - проведение социологических исследований по вопросам строительства, обеспечения жильем и различными услугами населения Украины; - разработка аналитических показателей и прогнозирование инвестиций в экономику Украины).

Скачати

Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000

(Скачать Государственный классификатор зданий и сооружений ДК 018-2000)

Зміст документу

Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000 1 (Государственный классификатор зданий и сооружений ДК 018-2000) 1.

1. Вступ 1

2. Класифікація будівель та споруд 4

Просмотров: 12499
Загрузок: 237
Рейтинг:
4 / 20 ( Отлично )
Тип файла RAR
Размер файла 57.29 Kb
 

В этом разделе:

Добавить комментарий

Количество времен года (сезонов), прописью?

.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Естественный спутник земли?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Опросы

Активных опросов нет