ПОСІБНИК ПОМІЧНИКА СУДДІ ЗАГАЛЬНОГО СУДУ

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОСАДИ ПОМІЧНИКА СУДДІ В УКРАЇНСЬКИХ СУДАХ

1.1. Історичні передумови запровадження посади помічника судді

1.2. Запровадження посади помічника судді в Україні

РОЗДІЛ 2

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОМІЧНИКА СУДДІ ЗАГАЛЬНОГО СУДУ

2.1. Правові основи діяльності помічника судді

2.2. Правовий статус помічника судді

2.2.1. Поняття та зміст правового статусу помічника судді

2.2.2. Кваліфікаційні вимоги та порядок добору помічників суддів загальних судів

2.2.3. Основні завдання та обов’язки помічника судді

2.2.4. Відповідальність помічника судді

2.3. Навчання та підвищення кваліфікації помічника судді

2.4. Оцінювання професійної діяльності помічника судді

2.5. Оплата праці помічника судді

РОЗДІЛ 3

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОМІЧНИКА СУДДІ

3.1. Загальні питання організації роботи помічника судді

3.1.1.Організація робочого місця помічника судді

3.1.2. Організація робочого часу та планування

3.1.3. Взаємодія помічника судді з апаратом суду

3.1.4. Розподіл обов*язків між помічником судді та секретарем судового засідання

3.2. Основи професійного спілкування помічника судді

3.2.1. Спілкування з суддею, працівниками апарату судута громадянами

3.2.2. Вирішення конфліктних ситуацій

3.2.2.1. Поняття та класифікація конфліктів

3.2.2.2. Класифікація конфліктних особистостей

3.2.2.3. Профілактика конфліктів у спілкуванніз громадянами

3.2.2.4. Техніки регуляції негативних емоцій

3.2.3. Спілкування телефоном

3.3. Робота з документами, базами даних та Інтернет - ресурсами

3.3.1. Засади роботи з документами

3.3.2. Використання електронної пошти (e-mail)

3.3.3. Засади роботи з базами законодавства та Єдиним реєстром судових рішень

3.3.4. Можливості застосування Інтернет ресурсів у роботі помічника судді

3.4. Технічні навички помічника судді

3.4.1. Значення технічних навичок у діяльності помічника судді

3.4.2. Фіксування судового процесу технічними засобами

3.4.3. Автоматизована система діловодства в місцевих загальних судах

3.4.3.1. Автоматизований документообіг місцевих загальних судів

3.4.3.2. Позитивний досвід запровадження автоматизації документообігу в суді (Дніпровський районний суд міста Києва)

3.5. Професійна етика помічника судді

3.6. Особливості діяльності помічника судді, який займає адміністративну посаду


РОЗДІЛ 4


ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОМІЧНИКА СУДДІ ЗАГАЛЬНОГО МІСЦЕВОГО СУДУ

4.1. Участь помічника судді у провадженні в цивільних справах

4.2. Участь помічника судді у провадженні в кримінальних справах

4.3. Участь помічника судді при розгляді справ про адміністративні правопорушення, а також справ за зверненнями в порядку виконання постанов про накладення адміністративних стягнень

4.4. Участь помічника судді у провадженні в адміністративних справах в порядку Кодексу адміністративного судочинства України в судах першої інстанції

4.4.1. Загальні положення адміністративного процесу

4.4.2. Підготовка проектів процесуальних документів

4.5. Аналітична робота помічника судді

4.5.1. Опрацювання судової статистики та звітності

4.5.2. Опрацювання судової практики, підготовка аналітичних матеріалів та узагальнень

РОЗДІЛ 5

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПОМІЧНИКА СУДДІ АПЕЛЯЦІЙНОГО ЗАГАЛЬНОГО СУДУ

5.1. Обов’язки помічника судді апеляційного суду при розгляді цивільних справ

5.2. Обов’язки помічника судді апеляційного суду при розгляді кримінальних справ в апеляційному суді

5.3. Обов’язки помічника судді апеляційного суду при розгляді справ про адміністративні правопорушення

РОЗДІЛ 6

ДІЯЛЬНІСТЬ ПОМІЧНИКА СУДДІ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ТА ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

6.1. Діяльність помічника судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

6.2. Діяльність помічника судді Верховного Суду України

РОЗДІЛ 7

ПОСАДА ПОМІЧНИКА СУДДІ У ДЕЯКИХ ЄВРОПЕЙСКИХ ДЕРЖАВАХ

7.1. Статус і роль помічників суддів у судових системах європейських держав

7.2. Статус помічника судді у польській судовій системі

7.3. Правовий статус помічників суддів у судовій системі Австрії

7.4. Помічники суддів у судовій системі Франції

Список використаних джерел

Рекомендовані джерела

ДОДАТОК 1

Результати обговорень засідань «круглих столів»щодо правового статусу помічника судді в Україні

ДОДАТОК 2

Рекомендації щодо моделі посади помічника суддів судовій системі України

ДОДАТОК 3

Основи роботи з пакетом Microsoft Office

Страница 1 из 6 1 2 3 4 5  »
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Количество времен года (сезонов), прописью?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет