3.4.1. Значення технічних навичок у діяльності помічника судді

.

3.4. Технічні навички помічника судді

3.4.1. Значення технічних навичок у діяльності помічника судді

В останній час знання інформаційних технологій, комп’ютерної техніки користується великою популярністю і це не дивно – сьогодні складно уявити офіс компанії, державної установи без комп’ютера. Знання комп’ютера вимагається при прийнятті на будь-яку посаду: чи це секретар, менеджер, дизайнер, бухгалтер, державний службовець тощо.

Наше життя це постійний обмін інформацією. І технологічний прогрес зводиться лише до прискорення цього обміну. Можливо, що це спірне твердження і історію людства треба розглядати як потік воїн та конфліктів. Тоді важко говорити про розвиток людини як моральної істоти. Більш конструктивним здається підхід, описуючий суспільство як середу, яка генерує та споживає інформацію.

Кількість інформації, що передається та отримується постійно зростає, методи обміну даними еволюціонують і інформаційний тиск на кожну окрему людину посилюється. Процес цей не можна назвати рівномірним. Час за часом відбуваються, так звані інформаційні революції. Першою інформаційною революцією прийнято вважати розробку писемності. Друга революція – це поява в п’ятнадцятому сторіччі друкарства. Третя була викликана винайденням електричного струму і зв’язана з телефоном, телеграфом, радіо.

Ми зараз переживаємо четверту інформаційну революцію. ЇЇ пов’язують з появою персонального комп’ютера та мереж передачі даних. Досягнення цієї революції – розповсюдження Інтернету.

В наш час на передньому плані, як одна із якостей в розвитку особистості, стоїть комп’ютерна освіта та інформаційна культура.

Інформаційна культура – вміння цілеспрямовано працювати з інформацією і використовувати для її отримання, обробки та передачі даних із застосуванням комп’ютерних інформаційних технологій, сучасних технічних засобів та методів. Для вільної орієнтації в інформаційному потоці особа повинна бути наділена інформаційною культурою, як однією із складових загальної культури.

Як вже відмічено, для розвитку в людині інформаційної культури зовсім не важливо, щоб ця сама людина знаходилась на передньому краї розвитку високих технологій, являлась досвідченим адміністратором складної операційної системи, розробником нестандартних алгоритмів та програм. Однак є та частина інформаційної культури, яка має пряме відношення до комп’ютерної техніки. Назвемо цю частину комп’ютерною грамотністю.

Комп’ютерна грамотність в нашому понятті – це система навичок роботи з комп’ютерами та іншими приладами, які мають в своїй будові мікропроцесори. Ці навички достатньо складні і не є повністю механічними, вони скоріш за все є розумовими.

Отже, на сьогоднішній день комп’ютерна грамотність не тільки «ринкова» необхідність. Вона набуває значення як показник соціального розвитку та може відтворювати навіть рівень цивілізованості.

Зростає потреба в освічених, з точки зору інформаційних технологій, спеціалістах, які з легкістю оперують вже освоєними навичками найновішої техніки та гармонічно входять в процес подальшого розвитку комп’ютерних розробок.

Для підтримання правопорядку в країні нормального функціонування державного механізму, чіткої взаємодії всіх гілок влади, необхідно забезпечити державні органи, служби, адміністрації, комісії, комітети висококваліфікованими кадрами. Комп’ютерна грамотність відіграє одну з перших ролей в освіті особи. Для більшої ефективності, швидкості, якості виконання покладених функцій на співробітника апарату суду та помічника судді, він повинен відповідати визначеним вимогам, в тому числі володіти знаннями комп’ютера і програм користування. До числа таки програм мають входити елементарні програми як Microsoft Word, Microsoft Excel, які дозволяють працювати з електронною поштою, а також спілкуватися в он-лайн режимі. Крім цього, сучасна людина зобов’язана освоювати більш складні програми, технології які дозволяють аналізувати інформацію, обмінюватися нею, формувати звіти, проводити розрахунки і виконувати інші функції, необхідні для реалізації покладених завдань.

Виходячи з того, що основними завданнями апарату суду є організаційне забезпечення та розроблення пропозиції стосовно вдосконалення організаційного забезпечення діяльності суду, а також виконання всієї технічної роботи у суді, вважаюмо, що однією з обов’язкових кваліфікаційних вимог при прийнятті на роботу працівників апарату суду, має бути добавленно вільне володіння компютерною та іншою оргтехнікою, а також необхідним програмним забезпеченням. Це стосується і помічників суддів, які хоча формально і не входять до апарату суду.

18.01.12 / Просмотров: 2461 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Количество времен года (сезонов), прописью?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет