Заява на відкриття поточного рахунку в банку

.

                                                                                                                                         ЗАЯВА

                                                                         ПРО ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ

 

Ідентифікаційний номер за ДРФО

Назва банку________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Особа – підприємець, яка відкриває рахунок
__________________________________________________________________________________
                                                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________________________
Код економічної діяльності1_____________________________________________________________
Назва виду економічної діяльності
__________________________________________________________________________________
Прошу відкрити поточний рахунок у _______________________________________________________
                                                                                                                                                           (вид валюти)
для здійснення підприємницької діяльності.
Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов’язкові.

 

Додаткова інформація    2
________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
“______”____________________ ____р.                ______________________
                                                                                                                              (підпис власника рахунку)
м.п.
______________________________________________________________________
Відмітки банку
Відкрити ________________________рахунок        Документи на оформлення
відкриття рахунку перевірив
          дозволяю    (посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов’язок відкривати рахунки клієнтів)
Керівник:  ________________  (підпис)
(уповноважена керівником особа)

Дата відкриття рахунку “____” ___________________ ____ р.

№ БАЛАНСОВОГО РАХУНКУ    ОСОБОВОГО РАХУНКУ
   
Головний бухгалтер
(інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)
____________________  (підпис)

1 Заповнюється клієнтом відповідно до наказу Державного комітету статистики України і Державної податкової адміністрації України від 15.02.2001 №95/56.

2 Підлягає обов’язковому заповненню, якщо клієнт банку фізична особа – підприємець не використовує працю найманих працівників.
 

20.01.13 / Просмотров: 7128 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Количество времен года (сезонов), прописью?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет