3.3.3. Засади роботи з базами законодавства та Єдиним реєстром судових рішень

.

3.3.3. Засади роботи з базами законодавства та Єдиним реєстром судових рішень

До обов’язків кожного помічника судді входить підготовка проектів процесуальних документів, робота з законодавством, аналіз судової практики тощо. Виконання таких завдань неможливе без врахування повного обсягу нормативного матеріалу, а тому актуальність використання систематизованого законодавства та відповідних електронних баз суттєво зростає.

Досить часто трапляються випадки, коли для підготовки процесуальних документів та розгляду справи потрібне детальне дослідження не лише чинних норм законодавства, але і таких, що діяли на момент виникнення чи зміни спірних правовідносин. Проте не завжди є можливість отримати певну редакцію нормативно-правового акту на паперовому носії, або розшукати науково-практичний коментар відповідного часу для більш чіткого та комплексного розуміння таких норм. Саме в таких випадках відчувається відомий недолік друкованого законодавства – необхідність регулярних заходів з кодифікації та систематизації, інертність та обмежені можливості щодо швидкого пошуку інформації, необхідність зберігання паперових носіїв за значний період часу. Більша наглядність та зручність використанні джерел на паперових носіях в остаточному підсумку може призвести до застосування норм законодавства, що втратили чинність та/або не застосування нових нормативних актів, що тільки набрали чинності.

У сучасному світі одним з найпоширеніших типів зберігання та систематизації інформації є база даних. Це визначення має багато логічних та технічних тлумачень, але суттєвий зміст залишається єдиним: база даних являє собою сукупність взаємопов’язаної, систематизованої інформації, що дозволяє забезпечувати інформаційні потреби користувачів. З цією ж метою були розроблені та використовуються правові інформаційні системи.

Для використання бажаючим доступні як державні інформаційні системи – „Законодавство України”, „Єдиний державний реєстр нормативно- правових актів”, так і комерційні рішення, безперечне лідерство серед яких займають інформаційні системи „ЛІГА ЗАКОН” та „Нормативні акти України (НАУ)”.

Державна інформаційна система „Законодавство України” є загальнодоступним ресурсом, що постійно поновлюється, та доступна за допомогою мережі Інтернет за електронною адресою http://zakon.rada.gov.ua/.

Як правило, відповідні комерційні інформаційні системи містять Конституцію України, кодекси, закони, укази та розпорядження Президента України, постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України, документи органів державної влади України, акти місцевих органів влади, судову практику, ратифіковані Верховною Радою міжнародні нормативно-правові акти та договори, науковий коментар, довідкову інформацію та інше. Необхідність постійної кодифікації в таких системах вирішена через автоматичне поновлення бази даних, яке здійснюється або через мережу Інтернет або вручну через завантаження файлів-поновлень.

Для доступу до необхідного законодавства ці системи підтримують багатофункціональний пошук за контекстом (змістом) у назві та тексті документів, пошук за реквізитами, що включає в себе видавника, тип документу, номер, дату прийняття та реєстраційний номер Мін’юсту. При наявності декількох редакцій документу, існує можливість перегляду кожної з моменту прийняття. З метою ознайомлення з нещодавно прийнятими нормативними актами використовується функція перевірки нових надходжень до бази даних. Для зручності використання існує можливість експорту тексту документів до популярного текстового редактору „Word”, роздрукування, збереження до окремого файлу тощо. Інтерфейс таких програм може відрізнятись значним чином, але всі з них є зручними та інтуїтивно зрозумілими для будь-якого користувача. Таким чином, функціональні можливості таких інформаційних систем відповідають вимогам теперішнього часу, і є незамінною допомогою для помічника судді при застосуванні законодавства.

Однак, слід зауважити, що для отримання доступу до комерційних баз даних необхідно отримати доступ до них за певну плату, що в сучасних умовах фінансування судової системи та рівня оплати помічників суддів не завжди є реальним. У той же час використання державних баз даних є абсолютно безкоштовним, достатньо мати доступ до Інтернету.

Важливим етапом у процесі підготовки проектів процесуальних документів є аналіз судової практики, що дозволяє суддям прогнозовано та уніфіковано застосовувати норми закону при розгляді справ. Прийнятий Закон України „Про доступ до судових рішень” та запроваджений ним Єдиний державний реєстр судових рішень, який являє собою автоматизовану систему збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень Верховного Суду України, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів дозволив практично реалізувати принципи гласності судового процесу та відкритості судочинства. Електронна сторінка Реєстру в мережі Інтернет знаходиться за адресою http://reyestr.court.gov.ua/ .

У відповідності до змісту Закону „Про доступ до судових рішень”, відповідні рішення знаходяться у вільному, цілодобовому та безоплатному доступі, але для забезпечення виконання ст. 32 Конституції України та ст. 7 вищевказаного закону, введено диференційований механізм доступу до інформації – так званий „повний” та „загальний доступ”. Тексти рішень, що потрапляють до ЄДРСР, проходять обов’язкове знеособлення, тобто заміну усієї особистої інформації, за допомогою якої можливо ідентифікувати осіб, що брали участь у справі. Така обробка текстів не спотворює і не руйнує логічну та змістовну структуру документа, але сприяє збереженню приватності учасників процесу.

Судді мають можливість користування повним доступом, при якому отримані тексти рішень є первинними, і містять усі необхідні відомості, та здійснюють її шляхом авторизації на веб-сторінці Реєстру.

Користування ЄДРСР також є інтуїтивно зрозумілим для користувача завдяки простому та функціональному інтерфейсу. Основним інструментом взаємодії з Реєстром являється пошукова система, що складається із контекстного пошуку (за словами з тексту документа), та пошуку за реквізитами. Останній включає в себе вибір регіону суду, найменування суду, його коду, П.І.Б. головуючого судді тощо, вибір форми судочинства, вибір форми судового рішення, запит за номером справи чи реєстраційним номером рішення, хронологічними рамками винесення цих рішень, та типом осіб, що брали участь у справі. Завдяки гнучкій системі пошуку, виникає можливість легкого та зручного доступу до саме потрібних документів. Однак, незважаючи на загальну кількість рішень, що сягає майже 10 мільйонів, деякі з них досить важко знайти внаслідок давності їх прийняття (до почату функціонування Реєстру), або у випадку хибного зазначення реквізитів.

Таким чином, неможливо говорити про досконалість ЄДРСР, але встановлені законом завдання ця комплексна інформаційна система виконує повною мірою, і є надзвичайно важливою для багатьох завдань, що постають перед помічниками суддів у їх роботі.

Правила та засади користування Реєстром опубліковані у розділі „Правила” відповідної веб-сторінки, та рекомендовані до ознайомлення перед початком роботи з інформаційною системою.

18.01.12 / Просмотров: 3515 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Естественный спутник земли?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет