Протокол про адміністративне правопорушення

.

 

 

Додаток 5

до Порядку здійснення Державною службою України з питань захисту персональних даних державного контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних

 

_______________________________________________________________________________________

(найменування центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту персональних даних)

 

ПРОТОКОЛ

про адміністративне правопорушення

 

«___»_________ 20_ року                                                ________________________

                                                                                                                  (місце складання протоколу)

Я, ________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, імя, по батькові уповноваженої посадової особи )

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________,

керуючись статтями 254, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), склав(ла) цей протокол про те, що: _________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(місце, час і суть правопорушення, нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення)

 

Відомості про особу, стосовно якої складено протокол:

 

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________________________

 

Дата і місце народження _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

Місце проживання, номер телефону_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Місце роботи, посада, дата призначення на посаду_______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Документ, що посвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли виданий, довідка кадрової служби, витяг з особової справи) ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________,

серія____№_______

____________________________________________________________________________________________

(прізвище, імя, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)

 

роз’яснено зміст статті 63 Конституції України, а також його (її) права та обов’язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі).

 

Підпис ___________

 

Запис про відмову особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, від проставляння підпису про обізнаність із зазначеними положеннями Конституції України та Кодексу України про адміністративні правопорушення __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

Підпис уповноваженої особи _____________

 

Пояснення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності

______________________________________________________________________________________

 

Запис про відмову від подання пояснення і зауваження щодо змісту цього протоколу та мотивів відмови від його підписання __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

Підпис уповноваженої особи _____________

 

До протоколу додаються: _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Підпис особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення та яка отримала один примірник протоколу _______________

 

Запис про відмову особи, щодо якої складено цей протокол, від його підписання

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

Підпис уповноваженої особи _____________

 

Свідки правопорушення і потерпілі (якщо такі були):

1.__________________________________________________________________________________________

(прізвище, імя, по батькові; місце проживання)

___________________________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________________________

(прізвище, імя, по батькові; місце проживання)

Підписи свідків і потерпілих (якщо такі були):

1._________________________

2._________________________

 

Уповноважена посадова особа

____________________________________________________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

 

Протокол подається на розгляд до __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(найменування суду)

01.02.13 / Просмотров: 9572 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Сколько дней в году (не високосном), цифрами?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет