3.3.4. Можливості застосування Інтернет ресурсів у роботі помічника судді

.

3.3.4. Можливості застосування Інтернет ресурсів у роботі помічника судді

Використання можливостей глобальної інформаційної мережі Інтернет під час виконання своїх професійних обов’язків є досить розповсюдженою практикою серед працівників судової системи України, зокрема помічників суддів.

Різноманітні можливості, що включають в себе пошук необхідної інформації, використання електронної пошти, доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень, інформаційної системи «Законодавство України», доступ до творів та праць видатних науковців у галузі права, дослідження та аналіз судової практики, можливість вивчення міжнародних нормативно-правових актів, структури, ефективності та проблем судових систем інших країн – все це виявилося логічним та бажаним наслідком запровадження інформаційно- технічного забезпечення судочинства в Україні.

Таку спрямованість на використання інформаційно-комунікаційних технологій з метою користування та обміну знаннями і інформацією, впровадження систем електронного документообігу, обліку та систематизації було встановлено Законом «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні». Разом з тим, мережа Інтернет являє собою і потенційно несприятливе для недосвідченого користувача середовище. Як відомо з результатів декількох соціологічних досліджень, працівники завжди прагнуть використовувати доступ до Інтернет не тільки з робочою метою, але і для особистих потреб. Більш того, частка такого нецільового використання іноді сягає 55-60% від загального часу роботи з Інтернет, при чому переважно відвідуються соціальні мережі, сторінки розважального та загально-інформативного характеру. Такі дії нерідко стають причиною втрати чи пошкодження інформації внаслідок розповсюдження комп’ютерних вірусів та шкідливого програмного забезпечення, що може уразити комп’ютер працівника, а уразі якщо він підключений до мережі суду, всієї судової комп’ютерної мережі. Також не менш небезпечним є можливість несанкціонованого доступу зловмисників чи сторонніх користувачів до інформації, що є конфіденційною та містить особисті відомості про осіб, які беруть участь у розгляді справ, до змісту процесуальних документів, зокрема їх проектів та статистичних даних. Для уникнення таких ситуацій необхідний відповідний рівень інформаційно-технічних навичок та знань з інформаційної безпеки, які присутні у досить незначної кількості працівників. Звісно, неможливо не відмітити, що нецільове використання доступу до Інтернет також ускладнює роботу інших працівників установи, перевантажуючи та сповільнюючи роботу систем зв’язку і локальної комп’ютерної мережі.

Найбільш необхідними у роботі помічника судді є офіційні веб- сторінки органів державної влади, офіційний веб-портал „Судова влада України”, та ряд інших ресурсів, що мають інформативний та довідниковий зміст та дозволяють ідентифікувати реквізити для звернень суду, учасників процесу з відповідними запитами, витребуваннями доказів тощо. Серед таких Інтернет ресурсів можна виділити офіційні Інтернет сторінки таких державних органів як Верховна Рада України (http://portal.rada.gov.ua), Президент України (www.president.gov.ua), Кабінет Міністрів України (www.kmu.gov.ua) та Міністерство юстиції України (www.minjust.gov.ua). За допомогою цих ресурсів можна відслідковувати найновіші надходження законодавства та підзаконні нормативно-правових актів. На сторінці Міністерства юстиції постійно розміщується інформація про набрання чинності нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, що зачіпають права та інтереси громадян, включені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та про реєстрацію нормативно-правових актів. Корисними можуть бути також Інтернет сторінка Верховного Суду України (www.scourt.gov.ua), де можна знайти останні новини у діяльності судової системи, а також текст Постанов Пленуму Верховного Суду України та Конституційного Суду України (www. ccu.gov.ua). Останні новини та нормативно-правові акти й інші документи Державної судової адміністрації України можна знайти на Інтернет сторінці ДСА (www.court.gov.ua). Корисними можуть бути сторінки Вищої Ради юстиції України (www.vru.gov.ua), Вищої кваліфікаційної комісії суддів (www.court.gov.ua/kvalifi katsijni_komisiyi) та Академії суддів України (http://aj.court.gov.ua).

Для пошуку статей, коментаріїв, наукових публікації тощо зручно використовувати пошукові системі, які забезпечують ефективний та швидкий пошук інформації за ключовими словами. Найбільш популярними на сьогодні є такі пошукові системи як «GOOGLE» (www.google.com. ua), який, до речі, має дуже зручну функцію електронного перекладу «Перекладач» та «Яндекс» (www.yandex.ua). Для пошуку україномовних матеріалів та матеріалів з України найбільш зручною є пошукова система «Мета» (http://meta.ua).

Інтернет можна також використовувати і для спілкування з колегами, обміну досвідом, одержання порад тощо за допомогою Інтернет - форумів. Так, для працівників апаратів судів Проектом ЄС «Прозорість та ефективність функціонування судової системи України: компонент державної служби» було започатковано форум на сторінці Проекту: www.ujfp.org.ua під заголовком «eLearning».

18.01.12 / Просмотров: 2738 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Количество времен года (сезонов), прописью?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет