Коментар до Цивільного кодексу України

                                                                                                                         

 

Коментар до Цивільного кодексу України

Стаття 1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством

Стаття 2. Учасники цивільних відносин

Стаття 3. Загальні засади цивільного законодавства

Стаття 4. Акти цивільного законодавства України

Стаття 5. Дія актів цивільного законодавства у часі

Стаття 6. Акти цивільного законодавства і договір

Стаття 7. Звичай

Стаття 8. Аналогія

Стаття 9. Застосування Цивільного кодексу України до врегулювання відносин у сферах господарювання, використання природних ресурсів, охорони довкілля, а також до трудових та сімейних відносин

Стаття 10. Міжнародні договори

Стаття 11. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків

Стаття 12. Здійснення цивільних прав

Стаття 13. Межі здійснення цивільних прав

Стаття 14. Виконання цивільних обов’язків

Стаття 15. Право на захист цивільних прав та інтересів

Стаття 16. Захист цивільних прав та інтересів судом

Стаття 17. Захист цивільних прав та інтересів Президентом України, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування

Стаття 18. Захист цивільних прав нотаріусом

Стаття 19. Самозахист цивільних прав

Стаття 20. Здійснення права на захист

Стаття 21. Визнання незаконним правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування