Довіреність на укладення договору іпотеки

.

                                                                                                Довіреність

                                                                                на укладення договору іпотекиМісто ________, _________ року, ________ місяця, ___________ числа

_________________, код ЄДРПОУ ______________, місцезнаходження за адресою: ___________, зареєстроване ________ року ____________, надалі за текстом „Товариство”, в особі ___________, який мешкає в_____________ , і діє на підставі __________, цією довіреністю уповноважує ___________, яка мешкає в ____________ ВЧИНЯТИ НАСТУПНІ ПРАВОЧИНИ від імені Товариства:

  • УКЛАСТИ від імені Товариства договори іпотеки та застави належного Товариству нерухомого майна та товарів в обороті з ___________, визначаючи умови правочинів на власний розсуд.
  • БУТИ ПРЕДСТАВНИКОМ Товариства перед всіма фізичними та юридичними особами з вищевказаних питань.

Для виконання цієї довіреності ______________ надаються такі права:

  • подавати від імені Товариства та отримувати для нього заяви, довідки, інші документи;
  • підписувати від імені Товариства вказані вище договори;
  • виконувати всі інші юридично необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності.

Довіреність видана строком по ______________ року.

Ця довіреність видана на підставі трудового договору, укладеного між ___________ та вказаним представником, внутрішніх документів Товариства щодо його посадових обов’язків.

Зміст ст. ст. 239 - 241, 246 - 250 , 1000-1010 Цивільного кодексу України нотариусом роз’яснено.

 

ПІДПИС

_____________________/__________________/

Місто _________, _____ року ця довіреність посвідчена мною, _________, ____________нотаріусом ______________ нотаріального округу. Довіреність підписана від імені ________________ у моїй присутності.

Правоздатність та дієздатність ______________ а також повноваження його (її) представника перевірено. Особу __________________, який (яка) підписав(ла) довіреність, встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № _________________

Стягнуто плати ___________________________

 

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

 

_________________________/______________________/

20.01.13 / Просмотров: 3865 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Два плюс три будет, прописью?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет