Довіреність на ведення справ у суді

.

                                                                                                                       Довіреність

                                                                                                           на ведення справ у суді


Місто __________, _______________ року, _______ місяця, ________ числа

Я, ________________, що зареєстрований і проживаю за адресою: м. ___________, вул. __________ кв. ________, цією довіреністю уповноважую ____________, який проживає в м. __________, вул. ____________ кв. __________, вчиняти наступні правочини від мого імені:

  • ВЕСТИ МОЇ СУДОВІ СПРАВИ в усіх судових установах і з усіма правами наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі (без виключень), в тому числі з правом передачі справи в третейський суд, повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмета позову, укладення мирової угоди, передачі повноважень іншій особі (передоручення), оскарження рішення суду, подачі виконавчого листа до стягнення, одержання присудженого майна або грошей.
  • ПРЕДСТАВЛЯТИ МОЇ ІНТЕРЕСИ перед всіма фізичними та юридичними особами.

Для виконання цієї довіреності уповноважую його подавати від мого імені заяви, одержувати довідки та документи (рішення, постанови, тощо), знайомитись з матеріалами справ, здійснювати витяги та знімати копії процесуальних документів, вести переговори, в т.ч. надавати докази, усні та письмові пояснення, підписуватись за мене при виконання цієї довіреності, оскаржувати рішення та дії правоохоронних органів, інших посадових осіб, а також вчиняти інші юридично-значимі дії дії.

Ця довіреність видана на підставі договору доручення, укладеного в усній формі між мною - довірителем та вказаним представником.

Зміст ст. ст. 239 - 241, 247 - 250 , 1000-1010 Цивільного кодексу України, ст. 44 ЦПК України (1618-15), ст. 115 ЦПК України мені роз’яснено.

Довіреність видана строком на __________, тобто по ___________ року.

 

ПІДПИС __________________/______________/

 

Місто ______, __________ року. Ця довіреність посвідчена мною, ________, ________ нотаріусом ___________ нотаріального округу. Довіреність підписана _____________у моїй присутності. Особу його (її) встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № _______________

Стягнуто плати: __________________

 

 

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

 

_________________________/___________________/

20.01.13 / Просмотров: 3517 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Количество времен года (сезонов), прописью?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет