Довіреність на оформлення спадкових прав

.

                                                                                                                      Довіреність

                                                                                                 на оформлення спадкових прав


 

Місто ________________, _____ року, _______ місяця,______числа

Я, ___________________, що зареєстрований і проживаю за адресою: __________________, цією довіреністю уповноважую ______________, який проживає в _________________ вчинити наступні правочини від мого імені:

ОФОРМИТИ МОЇ СПАДКОВІ ПРАВА на майно, яке залишилося після смерті мого чоловіка – _____________, померлого ________________року (проживав разом зі мною _______________).

ОФОРМИТИ державну реєстрацію права власності відповідно до свідоцтва про право на спадщину.

ОТРИМАТИ свідоцтво про право на спадщину з відміткою про реєстрацію.

ПРЕДСТАВЛЯТИ МОЇ ІНТЕРЕСИ перед всіма юридичними та фізичними особами з вище перелічених питань.

Для виконання цієї довіреності уповноважую її подавати від мого імені заяви та документи для прийняття спадщини, отримувати довідки та документи, розписуватись за мене, розраховуватись за мене, а також виконувати всі інші юридично значимі дії, що необхідні для виконання цієї довіреності.

Ця довіреність видана на підставі договору доручення, укладеного в усній формі між мною - довірителем та повіреним.

Зміст ст. ст. 239 - 241, 247 - 250, 1000-1010 Цивільного кодексу України мені роз’яснено.

ПІДПИС ________________________

Місто ______________, _______________ року. Ця довіреність посвідчена мною, _______________нотаріусом ________________ нотаріального округу. Довіреність підписана __________________у моїй присутності. Особу його( її) встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № ______________________________

Стягнуто плати : ________________________________________

 

 

_____________________НОТАРІУС

20.01.13 / Просмотров: 2420 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Количество времен года (сезонов), прописью?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет