Довіреність

.

                                                                                                            ДОВІРЕНІСТЬ

 

 

Місто _______________, ___ ______ _______  року, __________ місяця, _____  числа

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “____”, код ЄДРПОУ ___,  яке знаходиться в  місті ____, по вулиці _____і зареєстроване __.__.__року  ____РДА, надалі за текстом „Товариство” , в особі голови правління ПІБ_1, який мешкає в м. _____, пров. __, __, кв.__і діє на підставі Статуту,  цією довіреністю уповноважує фінансового директора ПІБ, яка мешкає в м. ________________, вул. __, __кв. __
 
ВЧИНЯТИ НАСТУПНІ ПРАВОЧИНИ від імені Товариства  :

УКЛАДАТИ, ЗМІНЮВАТИ, РОЗРИВАТИ  цивільно-правові, трудові угоди, визначаючи умови правочинів на власний розсуд, відповідно внутрішніх правил Товариства.

ЗДІЙСНЮВАТИ будь-які дозволені законом операції за банківськими рахунками  Товариства з правом першого підпису фінансових документів, в тому числі платіжних та касових.
 
БУТИ ПРЕДСТАВНИКОМ  Товариства перед юридичними та фізичними особами.

ВЕСТИ СПРАВИ Товариства в  судах усіх інстанцій, з усіма правами наданими законом позивачу, відповідачу і третій особі, з правом підпису усіх процесуальних документів.

Для виконання цієї довіреності надаються повноваження : подавати та підписувати від імені Товариства заяви, пояснення тощо, одержувати необхідні довідки та документи, а також виконувати всі інші дії,  необхідні для виконання цієї довіреності.

Довіреність видана строком по двадцять четверте  березня дві тисячі ____року.

Ця довіреність видана на підставі трудового договору, укладеного  між ВАТ ___– та представником, та внутрішніх документів Товариства щодо його посадових обов’язків.
           
 
Голова  Правління ВАТ “____”                 ________________________________  

Місто _____, ___ _______ ______ року. Ця довіреність  посвідчена мною, ______________ПІБ, приватним нотаріусом _______________ міського нотаріального округу.
          Від імені ВАТ “___”  цю довіреність, в моїй присутності, підписав Голова Правління  ПІБ_1.
         Правоздатність ВАТ “___”  і повноваження його представника перевірено.
         Особу ПІБ_1  встановлено, дієздатність перевірено .
          В зв’язку з виробничою необхідністю довіреність підписано в приміщенні ВАТ “___” за адресою: м. ____, вул. ____.
         Зареєстровано в реєстрі за № Д - __________
         Одержано плати –  за оформлення та виклик ______ гривень; вартість  бланка - _____ гривень, реєстрація – _____ гривень.
      

 

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

 

__________________________/__________________________/

 

20.01.13 / Просмотров: 2387 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Естественный спутник земли?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет