Договір позики грошових коштів

.

ДОГОВІР ПОЗИКИ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Місто ______________, вісімнадцятого квітня дві тисячі сьомого року.

Ми, що нижчепідписані: ПІБ______________________, 00.00.1961 року народження, що народився в с. ____________, та мешкає в м.АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер 0000000000, з однієї сторони, надалі іменується «ПОЗИКОДАВЕЦЬ», і ПІБ____________, 00.00.1974 року народження, що народився в м. _____, та мешкає в м. АДРЕСА_2, ідентифікаційний номер 0000000000, з другої сторони, надалі іменується « ПОЗИЧАЛЬНИК», разом іменовані як „СТОРОНИ", розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), уклали цей договір про таке:

1. « ПОЗИКОДАВЕЦЬ», передав у власність «ПОЗИЧАЛЬНИКОВІ», а «ПОЗИЧАЛЬНИК» прийняв у власність грошові кошти в сумі 25250,00 (двадцять п'ять тисяч двісті п'ятдесят гривень 00 копійок), що на даний час еквівалентно 5000,00 (п'ять тисяч доларів США 00 центів) за офіційним курсом Національного Банку України, і «ПОЗИЧАЛЬНИК» зобов'язується повернути « ПОЗИКОДАВЦЮ», таку ж суму грошових коштів без нарахування відсотків до 18.10.2008 року (вісімнадцятого жовтня дві тисячі восьмого року).

Договір укладено без сплати відсотків за користування грошовими коштами .

2.Грошові кошти, які є предметом цього договору, передані ПОЗИКОДАВЦЕМ та одержані ПОЗИЧАЛЬНИКОМ до підписання цього договору в м. ______________.

Я, ПІБ______________, своїм підписом під цим договором стверджую факт отримання мною від ПІБ______________ грошових коштів в сумі 25250,00 (двадцять п'ять тисяч двісті п'ятдесят) гривень 00 копійок.

3. В разі девальвації протягом строку дії цього договору національної грошової одиниці України « ПОЗИЧАЛЬНИК » зобов'язується повернути суму грошей у гривнях еквівалентну 5000,00 (п'ять тисяч доларів США 00 центів) за офіційним курсом Національного Банку України на день платежу.

4. Повернення позики має бути здійснено готівкою в межах міста Херсона шляхом передачі грошових коштів « ПОЗИЧАЛЬНИКОМ » « ПОЗИКОДАВЦЮ ».

5. « ПОЗИЧАЛЬНИК », вправі повернути, а « ПОЗИКОДАВЕЦЬ » зобов'язаний прийняти позичену суму грошей до закінчення вказаного строку.

6. Якщо « ПОЗИЧАЛЬНИК » не поверне вказану в договорі суму грошей до вказаного строку, « ПОЗИКОДАВЕЦЬ » вправі пред'явити цей Договір до примусового стягнення з покладанням витрат по примусовому стягненню боргу на « ПОЗИЧАЛЬНИКА ».

Крім того, при порушенні строку повернення боргу відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України «ПОЗИЧАЛЬНИК » повинен сплатити «ПОЗИКОДАВЦЮ» три проценти річних від простроченої суми.

7. Цей договір укладається за домовленістю сторін без встановлення забезпечення.

8. За згодою сторін зміни і доповнення до цього договору вносяться шляхом укладання додаткової угоди, посвідченої нотаріально.

При відсутності домовленості питання вирішуються у судовому порядку. В такому ж порядку вирішуються питання, що стосуються тлумачення договору .

9. « ПОЗИЧАЛЬНИК » - з однієї сторони, та « ПОЗИКОДАВЕЦЬ » - з другої сторони, стверджують один одному та повідомляють усім зацікавленим у тому особам, що:

- у момент укладання цього договору вони усвідомлювали (і усвідомлюють) значення своїх дій і могли (можуть) керувати ними;

- розуміють природу цього правочину, свої права і обов'язки за договором;

- володіють українською мовою, що дало їм можливість правильно та однозначно зрозуміти та про тлумачити цей договір;

- при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані ними;

- договір укладається ними у відповідності зі справжньою їхньою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску;

- договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких обставин;

- правочин вчинюється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);

- цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним).

«ПОЗИЧАЛЬНИК » також підтверджує « ПОЗИКОДАВЦЮ », що при зміні місця проживання протягом дії цього договору позики він зобов'язується негайно повідомити про це.

10. Зміст ст. 524-533, 536, 537, 545, 598-600, 605, 610-625, 1046-1052 Цивільний кодекс України нам, сторонам за цим договором, нотаріусом роз'яснено .

11. Договір складений та посвідчений у трьох примірниках, один з яких зберігається у справах приватного нотаріуса, а решта - видаються сторонам.

12. Після повного виконання «ПОЗИЧАЛЬНИКОМ» зобов'язання за цим договором «ПОЗИКОДАВЕЦЬ » зобов'язаний передати свій примірник цього договору «ПОЗАЧАЛЬНИКУ» з відміткою про одержання грошей, а у випадку неможливості повернення боргового документа - вказати про це у розписці, яку він повинен видати « ПОЗИЧАЛЬНИКУ » відповідно до ст. 545 Цивільного кодексу України.

13. Витрати по складанню та посвідченню договору оплачує «ПОЗИЧАЛЬНИК».

Підписи:

Місто _________

18 квітня 2007 року цей договір посвідчено мною, _______________, приватним нотаріусом ____________ міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність перевірено. Зареєстровано у реєстрі за № Стягнуто плату згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріату».

Приватний нотаріус ____________________________

03.02.11 / Просмотров: 4891 / Печать

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Количество времен года (сезонов), прописью?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет