Додаток до протоколу про тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів і документів у справі про порушення митних правил

.

                                                             Затверджено

                                                             Наказ Міністерства

                                                             фінансів України

                                                              31.05.2012  № 652

                                                                               Державна митна служба України 

                                                                             Додаток №____ до ПРОТОКОЛу

     про тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів і документів

                   у справі про порушення митних правил №____/________/____

«____»_______________ 20___  р.

_____________________________

(місце складення протоколу)

На підставі статей 508, 511 Митного кодексу України за цим протоколом вилучено (продовження):

а) товари - безпосередні предмети порушення митних правил, товари, транспортні засоби зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування митного органу;

б) документи, потрібні для розгляду справи про порушення митних правил, у тому числі документи, які перебувають в електронному вигляді на носії інформації;

в) в особи, що не має в Україні постійного місця проживання або адреси, - товари, транспортні засоби у кількості, необхідній для забезпечення стягнення штрафу або вартості товарів, транспортних засобів, що є безпосередніми предметами порушення митних правил; транспортних засобів зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортних засобів, що використовувалися для переміщення товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування митного органу (непотрібне закреслити)

з/п

Назва вилученого товару, транспортного засобу, документа, носія електронного документа, їх особливі ознаки

Кількість (вага)

Вартість,

грн.

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Записано правильно.

Підпис особи, у якої вилучено

товари, транспортні засоби, документи,

носії електронних документів, __________________________________________________

Підписи понятих: 1. ____________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

Підпис посадової особи митного органу, що склала протокол, ______________________________________________________________________________

Копію додатка до протоколу отримав «______»_____________________20_____ р.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(дані про громадянина (посадову особу підприємства, установи, організації), у якого  вилучено товари, транспортні засоби, документи, носії електронних документів:  громадянство, прізвище, ім’я, по батькові, дата народження громадянина;  прізвище, ім’я,  по батькові,  посада посадової особи)

 

01.02.13 / Просмотров: 1932 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Количество времен года (сезонов), прописью?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет