6.2. Діяльність помічника судді Верховного Суду України

.

6.2. Діяльність помічника судді Верховного Суду України

Судові рішення, що були предметом перегляду Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та кримінальних справ, Вищим господарським судом України, Вищим адміністративним судом України, можуть бути переглянути Верховним Судом України.

Оскільки заява про перегляд судових рішень подається до Верховного Суду України через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарській суд України, Вищий адміністративний суд України, попередній розгляд такої заяви віднесено до повноважень помічника судді саме цих судів та є фактично уніфікованими незалежно від виду судочинства.

Отримавши заяву про перегляд судових рішень після їх перегляду в касаційному порядку, помічник судді протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам ст. 357 ЦПК України, 239 КАС України, ст. 400-15 КПК України, ст. 111-18 ГПК України, а саме: наявність копій заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі (крім скарги про перегляд судових рішень у кримінальній справі); наявність копій судових рішень, про перегляд яких подано заяву, та копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, інші необхідні документи та матеріали.

Якщо підставою для перегляду судових рішень є встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом, то до скарги має бути долучена копія такого судового рішення.

Крім того, помічник перевіряє чи оплачено заявником судовий збір та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи у випадках, встановлених законом.

У разі встановлення, що заяву подано без додержання наведених вище процесуальних законів вимог, помічник судді готує проект листа заявнику, в якому повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов’язаний їх усунути.

У випадку відповідності заяви вимогам наведених вище процесуальних кодексів помічник судді протягом трьох днів готує проект обґрунтованої ухвали про допуск справи до провадження на колегію у складі п’яти суддів, або відмову в такому допуску.

Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами надсилається до Верховного Суду України протягом п’яти днів з дня її постановлення.

Після надходження ухвали про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами до Верховного Суду України помічник судді Верховного Суду України - доповідача, призначеного у справі, протягом трьох днів готує проект ухвали про відкриття провадження у справі на підставі ст. 360-1 ЦПК України, 400-19 КПК України, ст. 111-22 ГПК України, ст. 240-1 КАС України; протягом п’ятнадцяти днів з дня відкриття провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України; також готує проект ухвали про витребування матеріалів справи, розглядає питання про зупинення виконання відповідних судових рішень та готує проект відповідного процесуального документа, готує проект доповіді у справі.

Враховуючи, що до повноважень судді Верховного Суду України – доповідача у справі належить звернення до відповідних фахівців науково- консультативної ради при Верховному Суді України за науковим висновком щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах, та визначення органу державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо суті правового регулювання цією нормою закону, цілком логічно, що до помічник судді Верховного Суду України у цивільних справах готує проекти перелічених вище звернень та викликів.

За наслідками розгляду справи помічник готує проект вмотивованої постанови Верховного Суду України.

Повноваження помічника судді Верховного Суду України при перегляді судових рішень у кримінальних справах на підставі глави 32-1 КПК України, при підготовці до перегляду судових рішень в адміністративних справах на підставі глави 3 розділу VI КАС України та у господарських справах на підставі норм розділу XII-2 Господарського процесуального кодексу України є аналогічними повноваженням помічника судді Верховного Суду України при перегляді судових рішень у цивільних справах.

Оскільки підставами перегляду судових рішень у Верховому Суді України є неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції однієї й тієї самої норми права та встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом, до обов’язків помічника судді Верховного Суду України входить підготовка довідок, інформаційних матеріалів, узагальнення судової практики окремих категорій адміністративних справ, аналіз правових позицій, сформованих відповідними палатами щодо вирішення окремих категорій справ.

Узагальнюючи все викладене вище щодо повноважень помічників суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ та Верховного Суду України, можна зробити наступний висновок: до загальних завдань та обов’язків помічника судді вищої касаційної інстанції та Верховного Суду України віднесено надання допомоги судді в опрацюванні касаційних скарг, скарг та/або справ про перегляд судових рішень після їх перегляду в касаційному порядку; підбір та опрацювання нормативних актів, судової практики застосування законодавства, інформаційних матеріалів, пов’язаних із розглядом справ; внесення відповідних змін до контрольних примірників нормативно-правових актів, зокрема кодексів; за дорученням судді підготовка проектів відповідей на окремі заяви, скарги, запити державних органів влади, судів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що пов’язані із процесом розгляду справ або скарг.

Обов’язок готувати значну кількість проектів відповідних судових рішень у встановлені процесуальними законом строки вимагає від помічників здатності чітко планувати робочий день, стежити за новими надходженнями у законодавстві, вести кодифікаційну роботу, формувати судову практику за певними категоріями спору.

Належно виконувати посадові обов’язки помічникам суддів дозволяє сукупність прав, а саме можливість отримувати від структурних підрозділів апарату Верховного Суду України, державних та судових органів, органів місцевого самоврядування, наукових та інших установ та організації чи громадських об’єднань інформацію, матеріали, необхідні відомості.

Крім того, посадова інструкція дозволяє помічникам суддів відвідувати з цією метою в установленому порядку названі органи державної влади, установи тощо.

Не буде зайвим посилання на те, що помічники суддів не обмежені колом повноважень, визначених посадовими інструкціями, та мають право вдосконалювати свою роботу, оптимізувати окремі моменти процесу роботи над скаргами/справами, а також працювати над підвищенням професійної кваліфікації.

21.01.12 / Просмотров: 3408 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Сколько дней в году (не високосном), цифрами?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет