3.4.3.1. Автоматизований документообіг місцевих загальних судів

.

3.4.3. Автоматизована система діловодства в місцевих загальних судах

3.4.3.1. Автоматизований документообіг місцевих загальних судів

Одним з дієвих засобів підвищення ефективності роботи будь-якої установи вважається масштабне застосування нових інформаційних технологій. Сучасні засоби комп’ютерної техніки й техніки зв’язку в сполученні з новими технологіями вводу, збереження і обробки інформації дозволяють значно підвищити продуктивність праці та якість результату не тільки на основних виробничих процесах, а й при прийнятті рішень.

На даний час в Україні широко впроваджуються інформаційні технологій у всіх сферах правотворчої, правозахисної та правоохоронної діяльності. Розроблені потужні інформаційно-пошукові, інструментальні й операційні системи, які забезпечують швидкий доступ до інформації, а відтак оптимізують діяльність тієї чи іншої правової інституції. Це, безумовно, сприяє зміцненню правової системи держави, захисту прав і основних свобод людини.

Формою впровадження інформаційний технологій в роботу суду є розроблення за запровадження в судах систем електронного документообігу. Електронний документообіг - високотехнологічний і прогресивний підхід до суттєвого підвищення ефективності роботи органів державної влади. Гарантією успішної роботи органів влади завжди є ефективна діяльність державних службовців. Але для якісного обслуговування потреб громадян вчорашні методи обробки інформації вже не є найкращими. Сьогодні необхідно мати доступ до інформаційних ресурсів і скоротити часові витрати на розв’язання завдань, не пов’язаних з обслуговуванням громадян. Запровадження комп’ютерних систем діловодства в судах є надзвичайно важливим для підвищення ефективності роботи судів, а також для підвищення їх прозорості й доступності для громадян. Застосування електронних систем діловодства зменшує паперовий документообіг і можливість помилки в судовому діловодстві.

Автоматизована система документообігу суду забезпечує:

1) об’єктивний та неупереджений розподіл справ між суддями;

2) надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду справ щодо них;

3) централізоване зберігання текстів судових рішень та інших процесуальних документів;

4) підготовку статистичних даних;

5) реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції та етапів її руху;

6) видачу копій судових рішень та виконавчих листів на підставі наявних у системі даних щодо судового рішення та реєстрації заяви особи, на користь якої воно ухвалено;

7) передачу справ до електронного архіву;

8) виконання інших функцій, необхідних для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів.

Функціональні обов’язки користувачів Системи та рівень доступу таких користувачів у кожному окремому суді визначаються головою суду шляхом затвердження посадових інструкцій працівників апарату суду, видання наказу.

У будь-якій організації, що веде документообіг, зокрема, в суді, стоїть завдання оптимізації і прискорення процесу реєстрації, пошуку та обробки документів, а також побудови різних форм звітності як встановленого періодичного, так і вільного формату. На даний час АС “Документообіг загальних судів” комплексно вирішує цю проблему в суді, оскільки дозволяє на одному робочому місці в рамках однієї системи виготовляти документи за допомогою вбудованого редактора, реєструвати всі їх реквізити і реквізити справ, до яких відносяться дані документи, проводити пошук по реквізитах, роздруковувати результати пошуку і будувати різні форми статистичної звітності.

При роботі в системі користувачу доступні:

− реєстри справ, які є таблицею з реквізитами всіх зареєстрованих в системі справ;

− реєстри документів, які є таблицею з реквізитами всіх зареєстрованих в системі документів. Кожен документ може або відноситися до якої- небудь справи, або бути не у справі;

− реєстр статкарток, який є таблицею з реквізитами статкарток, кожна з яких відноситься до конкретної справи з реєстру справ;

− а також необхідні довідники, засоби узагальнення, пошуку і виведення інформації, та допоміжні засоби, такі як “поштовий реєстр”.

У будь-якому з реєстрів користувач може відібрати необхідні записи за допомогою фільтрів і роздрукувати їх реквізити. Для будь-якого запису реєстру користувач може проглянути відповідні записи інших реєстрів - наприклад, для документа, якщо він у справі, можна побачити статистичну картку. Таким чином, АС “Документообіг загальних судів” надає всі засоби для реєстрації і узагальнення даних.

Корінною відмінністю АС “Документообіг загальних судів” від інших подібних систем є можливість виготовляти і зберігати в базі даних готові до друку документи. Вони пов’язані з реквізитами реєстрів, причому створюються і редагуються прямо в інтегрованому в систему rtf - редакторі.

Основна концепція застосування АС “Документообіг загальних судів” базується на принципі підтвердження документом будь-якої дії в суді. Набір типів таких документів є обмежений і достатньо невеликий, що дозволяє його систематизувати, формалізувати і використовувати додавання документів певного типу до справи для зміни характеристик цієї справи. Таким чином, все паперове діловодство суду можна промоделювати в системі як процес додавання документів до відповідних справ і так само додавання документів, що не відносяться до справи, в реєстр документів. З урахуванням того, що вбудований редактор дозволяє пов’язувати поля введення документів з полями бази даних, документи потрібно використовувати для введення даних в базу.

Користувачі (судді, їх помічники та інші) в процесі своєї повсякденної роботи виготовляють і роздруковують документи потрібних їм типів, при цьому йде автоматичне поповнення бази даних потрібними реквізитами справ та документів. Відділ статистики може у будь-який момент побудувати необхідні вибірки за станом справ в суді, і в кінці звітного періоду звіт. Причому при правильному налагодженні АС “Документообіг загальних судів” та правильній організації роботи практично не вимагається додаткового введення даних операторами до системи. Даний підхід дозволяє після впровадження просто і органічно влити АС “Документообіг загальних судів” в паперове діловодство суду без властивого іншим системам подвійного введення даних - в систему, і в документ, виготовлений в іншому редакторі.

Серед усіх правових інституцій нашої країни, що причетні до процедур судочинства, суди, нажаль, одними з останніх приступили до реального впровадження інформаційних технологій, автоматизації діловодства, використання комп’ютерної та телекомунікаційної техніки в процесі розгляду справ й прийняття рішень.

Але незважаючи на всі фінансові негаразди та проблеми кадрового забезпечення, на сучасному етапі розвитку велика кількість судів України забезпечена комп’ютерною технікою, має вихід у світову мережу Інтернет і використовує у своїй діяльності електронну пошту. Більш того, відповідно до частини 3 статті 15 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» в судах загальної юрисдикції функціонує автоматизована система документообігу.

За допомогою цієї системи має визначається персональний склад суду для розгляду конкретної справи за принципом вірогідності розподілу справ під час реєстрації в суді позовних заяв, клопотань та скарг з врахуванням ступеня завантаженості кожного судді, спеціалізації, а також вимог процесуального закону. Відповідно до частин 5 цієї ж статті Положення про автоматизовану систему документообігу затверджується Радою суддів України за погодженням з Державною судовою адміністрацією України з урахуванням специфіки спеціалізації судів. Фактично ця система має бути запроваджена з 1 січня 2011 року.

На сьогоднішній день АС «Документообіг загальних судів» знаходиться ще в стадії удосконалення. Однак, в деяких модельних судах за підтримки іноземних донорських організацій було розроблене і впроваджене альтернативне програмне забезпечення. В якості ілюстрації повноцінного програмного забезпечення і функціонування суду в умовах автоматизованого обігу ми наведемо опис програми, що функціонує у Дніпровському районному суді міста Києва.

18.01.12 / Просмотров: 6441 / Печать
.

Поиск

Расширенный поиск

Поделись с друзьями

Пользователь

Подписка на новости

Сколько дней в году (не високосном), цифрами?

RSS / MAP / W3C


RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой. 
Используя готовые экспортные файлы в формате RSS, вы можете разместить на своей странице заголовки и аннотации сюжетов наших новостей. 
Кроме того, посредством RSS можно читать новости специальными программами - агрегаторами новостей - и таким образом оперативно узнавать 
об обновлениях нужных сайтов.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Статистика

Опросы

Активных опросов нет