01.08.10
Статьи » Гражданские дела. » Взыскание долга по договору займа. » Рішення суду про стягнення заборгованості
up/article/file/resheniesuda.gif
.

справа №2-701/07

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ ІМ`ЯМ УКРАЇНИ

29 січня 2007 року
Шевченківський районний суд м. Львова
у складі :
Головуючого судді  Білінської Г.Б.
при секретарі Коваль Я.Л.
за участю:
представника позивача ВАТ Комерційного банку НАЗВА_1 – ОСОБА_1, діючої на підставі довіреності від 22.05.2006 року
розглянув у відкритому судовому засіданні у м. Львові цивільну справу за позовом ВАТ Комерційного банку НАЗВА_1 до ОСОБА_2, ОСОБА_3
про стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИВ:


06.10.2006 року позивач - ВАТ “Комерційний банк НАЗВА_1 звернувся до суду до відповідачів – ОСОБА_2, ОСОБА_3 та просить ухвалити рішення, яким достроково розірвати кредитний договір № та стягнути  заборгованість у сумі 13 372,76 грн. посилаючись на те, що відповідно до Договору  №, відповідачу надано   кредит у  сумі 9540,00 грн. на строк до 24 липня 2007 року  зі сплатою відсотків за користування кредитом із розрахунку 20 % річних із цільовим призначенням: придбання товару згідно рахунку-фактури №1/К торгового підприємства НАЗВА_2. 25.07.2005 року відповідачка ОСОБА_3 уклала з позивачем договір поруки №. У зв’язку з невиконанням умов кредитного договору, у відповідача перед ВАТ Комерційного банку НАЗВА_1 в особі філії ВАТ  комерційного банку НАЗВА_1 регіональне управління наявна заборгованість, що станом на 19.09.2006 р складає 13 372,76 грн.
Особи, що беруть участь у справі, про час і місце попереднього судового засідання сповіщені належним чином у порядку ст.74, 76, 77 ЦПК України.
Представник позивача – ОСОБА_1, діюча на підставі довіреності від 22.05.2006 року, до судового засідання з’явилася, позовні вимоги підтримала.              
Відповідачі ОСОБА_2, ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилися повторно, про причини неявки суду не повідомили.
Суд, керуючись ст. ст. 76, 169 ЦПК України, з огляду на достатню кількість матеріалів, що свідчать про права та відносини сторін у частині предмета вимог позивача, визнає можливим розглянути справу у  відсутності відповідачів.
Відповідно до ст.224,225 Цивільний процесуальний кодекс України Шевченківський районним судом м. Львів була постановлена ухвала про заочний розгляд справи.
Розглянув у судовому засіданні матеріали цивільної справи, вислухав пояснення представника позивача, дослідив докази, суд вважає, що позовні вимоги є законними, обґрунтованими та підлягають задоволенню за наступних підстав:
Правовідносини між сторонами є кредитними, та врегульовані нормами Цивільний кодекс України (в ред.2003 року)
Згідно до Договору  №  від 25.07.2006 року, вчиненому відповідно до вимог ст. 1055 Цивільного кодексу України у письмовій формі, відповідачу надано   кредит у  сумі 9 540,00 грн. на строк до 24 липня 2007 року  зі сплатою відсотків за користування кредитом із розрахунку 20 % річних із цільовим призначенням: придбання товару згідно рахунку-фактури №13085/К торгового підприємства НАЗВА_2. З яких: 9 000,00 грн. Позивачем перераховано на рахунок торгового підприємства НАЗВА_2, 540,00 грн. Перераховано відповідно п.1.5 кредитного договору на рахунок банку як єдиноразову комісійну винагороду.  У зв’язку з невиконанням умов кредитного договору, у відповідача перед ВАТ Комерційного банку НАЗВА_1 в особі філії ВАТ  комерційного банку НАЗВА_1 регіональне управління наявна заборгованість, що станом на 19.09.2006 р. складає 13 372,76 грн.
У свою чергу відповідач прийняв на себе зобов'язання по поверненню наданого кредиту і виплаті нарахованих по ньому відсотків у порядку, розмірі і терміни, передбачені кредитним договором.
У відповідності зі ст. 1054 ЦК України за кредитним договором, банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові в розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит і сплатити проценти.
Відповідно до ст. 551 ЦК України, що вступили в законну чинність із 01.01.2004 р. і підлягають застосуванню при розгляді даної справи  згідно п.п.4;9 Заключних і перехідних положень зазначеного Кодексу,  розмір  неустойки встановлюється договором або актом цивільного законодавства, а встановлений законом розмір  неустойки, може бути збільшений у договорі.
Згідно ч. 1 ст. 623 ЦК України  боржник, який порушив зобов'язання, повинен відшкодувати кредиторові заподіяні цим збитки.
Згідно зі ст.598 ЦК України припинення зобов’язання на вимогу однієї з сторін допускається лише у випадках, встановлених законом або договором.
Згідно зі ст.651 ЦК України розірвання договору за рішенням суду на вимогу однієї з сторін допускається у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших  випадках, встановлених законом або договором.
25.07.2005 року ОСОБА_3 уклала з позивачем договір поруки №00000, згідно з яким вона зобов’язалася безвідривно та безспірно відповідати перед Кредитором за виконання зобов’язання ОСОБА_1,  за  кредитним договором № та відповідно до п.1.2 цього договору, як солідарний боржник.  
Відповідно до ч.1 ст. 554 ЦК України у разі порушення боржником зобов’язання забезпеченого  порукою, боржник та поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники  
У зв’язку з невиконанням умов кредитного договору, у відповідача перед ВАТ Комерційного банку НАЗВА_1 в особі філії ВАТ  комерційного банку НАЗВА_1  регіональне управління наявна заборгованість, що станом на 19.09.2006 р складає 13 372,76 грн.
При викладених обставинах, суд доходить до висновку, що позов ВАТ Комерційного банку НАЗВА_1 до ОСОБА_1 та ОСОБА_3 підлягає задоволенню, договір належить розірвати та стягнути збитки у сумі 13 372,76 грн., солідарно.
Керуючись ст.ст.509,526,527,553,554,598,623,1050,1054 ЦК України, ст. ст.59,60,88,208,209,212,213,214,215, 223,226,228,294 ЦПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов ВАТ Комерційного банку НАЗВА_1 до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про розірвання договору та стягнення  заборгованості – задовольнити.
Розірвати кредитний договір  № від 25.07.2006 року між ВАТ Комерційний банк НАЗВА_1 та  ОСОБА_1.
Стягнути з ОСОБА_2, ОСОБА_3 солідарно  на користь ВАТ Комерційного банку НАЗВА_1 в особі філії ВАТ  комерційного банку НАЗВА_1 регіональне управління  заборгованість у розмірі 13372,76 гривень та  судові витрати, а саме: витрати на інформаційно-технічне забезпечення – 30 гривень та держмито у сумі 133,73 грн.
Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано у 10-ти денний термін зі дня отримання його копії
Рішення суду може бути оскаржене до апеляційного суду Львівської області через Шевченківський  районний суд м. Львів протягом 10 днів, у разі неподання заяви про апеляційне оскарження, або 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження, яку можливо подати до Шевченківського   районного суду м. Львів протягом 10 днів з дня проголошення рішення.

Головуючий суддя